TRPF 2019 Race Results

Position Fancier Club Division Distance Velocity Pigeon Colour Sex
1 STEWART G NDHS 2 289030 1370.350 ZA 18 TRPF 16490 BC H
2 HARRY WILLSON ERPC 1 552246 1097.541 ZA 18 TRPF 10635 CH C
3 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1382.940 ZA 17 TRPF 19660 BCWF H
4 BRADBURY LOFTS ERPC 1 456402 1287.516 ZA 17 TRPF 9825 BB C
5 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 501724 1109.722 ZA 16 TRPF 20135 BC H
6 HARRY POTGIETER PPR 1 447478 1929.198 ZA 18 TRPF 6059 BBP H
7 A MOREY NDHS 2 391284 1505.326 ZA 17 TRPF 571 GRZ H
8 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 474582 1985.561 ZA 15 TRPF 468 BB H
9 GYSLOUWTRPF AHS 1 505104 1263.444 ZA 18 TRPF 10811 BB H
10 STEWART G NDHS 2 289030 1332.343 ZA 16 TRPF 6046 BB C
11 GYSLOUWTRPF AHS 1 455980 1285.960 ZA 18 TRPF 10771 CH H
12 M ABRAHAMS SWHS 2 376175 1432.282 ZA 18 TRPF 13932 CH H
13 JOHAN HAMILTON AHS 1 374077 1422.167 ZA 16 TRPF 2934 BC H
14 M ABRAHAMS SWHS 2 513837 1254.930 ZA 17 TRPF 3481 BB H
15 STEWART G NDHS 2 289049 1616.002 ZA 18 TRPF 16113 BB H
16 STEWART G NDHS 2 289049 1680.680 ZA 17 TRPF 12115 BC H
17 STEWART G NDHS 2 394538 1468.960 ZA 18 TRPF 16490 BC H
18 GYSLOUWTRPF AHS 1 546779 1099.790 ZA 18 TRPF 10772 BB C
19 COOMBE & PARTNERS PPR 1 384597 1441.248 ZA 18 TRPF 13329 BB H
20 JJ LOFTS PPR 1 497131 1114.146 ZA 18 TRPF 5479 LC H
21 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1460.610 ZA 17 TRPF 4173 BCP H
22 CHARLES CARLSON SRRPC 2 390145 1389.076 ZA 18 TRPF 5588 BB H
23 C P VOS PPR 1 550327 1057.744 ZA 18 TRPF 13375 BC C
24 JJ ROSSOUW ERPC 1 393384 1381.195 ZA 17 TRPF 14259 BCHQ C
25 AWIE MORTON PPR 1 444340 1276.411 ZA 17 TRPF 3571 CHEQ C
26 CORRIE NAUDE AHS 1 499092 1108.148 ZA 17 GPU 1565 BB H
27 GYSLOUWTRPF AHS 1 470722 1926.294 ZA 18 TRPF 10808 BB C
28 JC GROENEWALD NDHS 2 386130 1495.854 ZA 17 TRPF 11942 RC H
29 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 474582 1971.129 ZA 17 TRPF 1589 BB H
30 PEET DU PLESSIS PPR 1 499157 1241.259 ZA 18 TRPF 13367 BB H
31 A MOREY NDHS 2 286351 1330.729 ZA 17 TRPF 11918 BCH H
32 JJ LOFTS PPR 1 455165 1278.619 ZA 18 TRPF 5479 LC H
33 DIRK GROBLER AHS 1 375417 1420.241 ZA 18 GPU 2797 BCWF H
34 GYSLOUWTRPF AHS 1 370154 1420.756 ZA 18 TRPF 22030 BB C
35 BOSHOFF FAMILY PPR 1 506931 1242.871 ZA 16 TRPF 101 BB C
36 CHARLES CARLSON SRRPC 2 267332 1605.277 ZA 18 TRPF 5518 BPD H
37 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266900 1623.150 ZA 16 TRPF 2311 BB H
38 M ABRAHAMS SWHS 2 376178 1451.546 ZA 18 TRPF 13934 BBPD H
39 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 551132 1092.036 ZA 17 TRPF 3628 BB C
40 GYSLOUWTRPF AHS 1 385401 1438.684 ZA 18 TRPF 22130 BB C
41 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 501724 1107.762 ZA 18 TRPF 10538 BBP H
42 S&S LOFTS PPR 1 359308 1457.640 ZA 17 TRPF 14205 BBWF H
43 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1388.360 ZA 18 TRPF 14397 BB C
44 JC GROENEWALD NDHS 2 281262 1357.334 ZA 18 TRPF 1409 BB C
45 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1379.350 ZA 17 TRPF 19665 BB C
46 JOHAN HAMILTON AHS 1 460282 1275.373 ZA 17 TRPF 4173 BCP H
47 GYSLOUWTRPF AHS 1 497822 1099.592 ZA 17 TRPF 759 BB C
48 JJ LOFTS PPR 1 470049 1918.450 ZA 18 TRPF 18145 LC H
49 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 366245 1480.477 ZA 17 TRPF 20949 BBWF H
50 HARRY POTGIETER PPR 1 447478 1968.809 ZA 16 TRPF 21523 CHQ C
51 DS PAINTER NDHS 2 518119 1234.351 ZA 18 TRPF 3547 BB C
52 GYSLOUWTRPF AHS 1 262812 1328.004 ZA 17 TRPF 12786 BB H
53 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 453304 1275.117 ZA 18 TRPF 22014 BB H
54 STEWART G NDHS 2 394534 1420.037 ZA 18 TRPF 16135 BC H
55 CORRIE NAUDE AHS 1 371360 1410.139 ZA 17 GPU 1597 BBP C
56 BRADBURY LOFTS ERPC 1 505436 1240.489 ZA 17 TRPF 9825 BB C
57 PEET DU PLESSIS PPR 1 541368 1088.282 ZA 17 TRPF 3441 BBAR C
58 GYSLOUWTRPF AHS 1 262832 1590.351 ZA 18 TRPF 10772 BB C
59 COOMBE & PARTNERS PPR 1 262064 1605.290 ZA 17 TRPF 10267 LC C
60 D KRUGER SWHS 2 371718 1446.469 ZA 18 TRPF 11435 BB C
61 PETER DE COCK ERPC 1 388632 1438.314 ZA 18 GPU 12967 BC H
62 D KRUGER SWHS 2 499649 1105.907 ZA 18 TRPF 18405 BB C
63 BRADBURY LOFTS ERPC 1 385848 1453.474 ZA 16 TRPF 20215 BC C
64 GYSLOUWTRPF AHS 1 385401 1384.591 ZA 18 TRPF 10765 BB H
65 A MOREY NDHS 2 286351 1340.176 ZA 18 TRPF 16609 BB H
66 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 544957 1057.616 ZA 18 TRPF 13836 MLY H
67 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1379.024 ZA 17 TRPF 4173 BCP H
68 KADER & ROLAND AHS 1 454552 1271.119 ZA 17 GPU 14007 PENC C
69 AWIE MORTON PPR 1 486963 1098.042 ZA 17 TRPF 18493 BBWF H
70 BRADBURY LOFTS ERPC 1 471319 1917.632 ZA 18 TRPF 18072 BB H
71 JOHAN HAMILTON AHS 1 374079 1478.087 ZA 17 TRPF 4173 BCP H
72 HARRY WILLSON ERPC 1 475999 1967.346 ZA 16 TRPF 9390 BB H
73 COOMBE & PARTNERS PPR 1 504218 1233.161 ZA 18 TRPF 13329 BB H
74 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 460156 1271.032 ZA 18 TRPF 10512 BB C
75 DS PAINTER NDHS 2 380036 1443.997 ZA 18 TRPF 11658 BBWF H
76 BRADBURY LOFTS ERPC 1 263304 1324.253 ZA 17 TRPF 9803 BC H
77 JOHAN HAMILTON AHS 1 374077 1412.768 ZA 18 TRPF 14376 BC C
78 PAUL & MADELEINE GOOSEN ERPC 1 509057 1237.278 ZA 17 TRPF 10273 BB C
79 CHARLES CARLSON SRRPC 2 552436 1085.300 ZA 18 87889 CH H
80 DIRK ROSSLEE AHS 1 267679 1582.174 ZA 18 GPU 2745 BB H
81 A MOREY NDHS 2 286370 1598.046 ZA 17 TRPF 11914 BB C
82 BRADBURY LOFTS ERPC 1 385848 1436.609 ZA 18 TRPF 10694 BC H
83 JOHAN HAMILTON AHS 1 551258 1055.881 ZA 18 GPU 15126 BB H
84 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 501724 1092.604 ZA 18 TRPF 10572 BB C
85 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 389540 1450.262 ZA 17 TRPF 1587 BB H
86 BRADBURY LOFTS ERPC 1 385848 1382.317 ZA 18 TRPF 10695 BC H
87 GYSLOUWTRPF AHS 1 370154 1409.843 ZA 18 TRPF 10811 BB H
88 A MOREY NDHS 2 286351 1339.966 ZA 18 TRPF 16617 GRZ H
89 HARRY WILLSON ERPC 1 390819 1448.641 ZA 17 TRPF 10710 BB H
90 SAMUELLOFTS1 AHS 1 368863 1404.035 ZA 18 GPU 11219 BB C
91 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 501724 1096.944 ZA 17 TRPF 3635 BB C
92 HARRY WILLSON ERPC 1 510567 1229.443 ZA 18 TRPF 4688 BB H
93 A MOREY NDHS 2 286351 1323.859 ZA 17 TRPF 569 BCH H
94 DIRK ROSSLEE AHS 1 267679 1577.666 ZA 18 GPU 2788 BB H
95 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266900 1595.815 ZA 17 TRPF 1587 BB H
96 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 551132 1055.203 ZA 18 TRPF 14366 BBP C
97 DS PAINTER NDHS 2 380036 1476.537 ZA 17 TRPF 12511 BC H
98 HARRY WILLSON ERPC 1 510567 1235.741 ZA 18 TRPF 4573 DCH C
99 PETER DE COCK ERPC 1 550074 1078.400 ZA 17 TRPF 11812 BB H
100 HARRY WILLSON ERPC 1 390819 1431.747 ZA 18 TRPF 4515 BB H