TRPF 2019 Race Results

Position Fancier Club Division Distance Velocity Pigeon Colour Sex
1 BOSHOFF FAMILY PPR 1 620268 1420.175 ZA 17 TRPF 3070 CHQ C
2 WL NEL & FAMILIE NDHS 2 702146 1240.212 ZA 15 TRPF 1706 RED C
3 STEWART G NDHS 2 289030 1370.350 ZA 18 TRPF 16490 BC H
4 HARRY WILLSON ERPC 1 552246 1097.541 ZA 18 TRPF 10635 CH C
5 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 573738 1255.674 ZA 16 TRPF 20135 BC H
6 WL NEL & FAMILIE NDHS 2 702146 1189.605 ZA 15 TRPF 1706 RED C
7 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1382.940 ZA 17 TRPF 19660 BCWF H
8 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 501724 1109.722 ZA 16 TRPF 20135 BC H
9 BRADBURY LOFTS ERPC 1 456402 1287.516 ZA 17 TRPF 9825 BB C
10 HARRY POTGIETER PPR 1 447478 1929.198 ZA 18 TRPF 6059 BBP H
11 WL NEL & FAMILIE NDHS 2 657682 994.529 ZA 16 TRPF 20280 BC H
12 A MOREY NDHS 2 391284 1505.326 ZA 17 TRPF 571 GRZ H
13 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 474582 1985.561 ZA 15 TRPF 468 BB H
14 PETER DE COCK ERPC 1 573042 1269.570 ZA 18 TRPF 5225 BBWF H
15 GYSLOUWTRPF AHS 1 505104 1263.444 ZA 18 TRPF 10811 BB H
16 BRADBURY LOFTS ERPC 1 800127 1146.740 ZA 18 TRPF 4414 BC H
17 STEWART G NDHS 2 289030 1332.343 ZA 16 TRPF 6046 BB C
18 GYSLOUWTRPF AHS 1 455980 1285.960 ZA 18 TRPF 10771 CH H
19 M ABRAHAMS SWHS 2 376175 1432.282 ZA 18 TRPF 13932 CH H
20 HARRY POTGIETER PPR 1 777528 1169.713 ZA 14 PRO 377 BB H
21 JOHAN HAMILTON AHS 1 374077 1422.167 ZA 16 TRPF 2934 BC H
22 M ABRAHAMS SWHS 2 513837 1254.930 ZA 17 TRPF 3481 BB H
23 PETER DE COCK ERPC 1 697149 1867.781 ZA 16 TRPF 4829 BB H
24 STEWART G NDHS 2 289049 1616.002 ZA 18 TRPF 16113 BB H
25 STEWART G NDHS 2 289049 1680.680 ZA 17 TRPF 12115 BC H
26 STEWART G NDHS 2 394538 1468.960 ZA 18 TRPF 16490 BC H
27 GYSLOUWTRPF AHS 1 546779 1099.790 ZA 18 TRPF 10772 BB C
28 CORRIE NAUDE AHS 1 800375 1399.381 ZA 16 GPU 12992 BB H
29 COOMBE & PARTNERS PPR 1 384597 1441.248 ZA 18 TRPF 13329 BB H
30 JJ LOFTS PPR 1 497131 1114.146 ZA 18 TRPF 5479 LC H
31 CM MORTON PPR 1 678238 1245.488 ZA 18 TRPF 13585 BB H
32 BOSHOFF FAMILY PPR 1 800895 1433.828 ZA 17 TRPF 3069 BB H
33 BOSHOFF FAMILY PPR 1 620268 1406.966 ZA 18 TRPF 13538 PD H
34 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1460.610 ZA 17 TRPF 4173 BCP H
35 S VENTER SRRPC 2 700200 1854.257 ZA 17 TRPF 14060 CH H
36 S&S LOFTS PPR 1 621617 980.314 ZA 17 TRPF 4374 BBAR H
37 CHARLES CARLSON SRRPC 2 390145 1389.076 ZA 18 TRPF 5588 BB H
38 C P VOS PPR 1 550327 1057.744 ZA 18 TRPF 13375 BC C
39 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 573738 1250.111 ZA 16 TRPF 20161 BB H
40 A MOREY NDHS 2 714103 1183.662 ZA 18 TRPF 16653 GRZ H
41 JJ ROSSOUW ERPC 1 393384 1381.195 ZA 17 TRPF 14259 BCHQ C
42 CORRIE NAUDE AHS 1 499092 1108.148 ZA 17 GPU 1565 BB H
43 AWIE MORTON PPR 1 444340 1276.411 ZA 17 TRPF 3571 CHEQ C
44 GYSLOUWTRPF AHS 1 470722 1926.294 ZA 18 TRPF 10808 BB C
45 BRADBURY LOFTS ERPC 1 648516 990.395 ZA 17 TRPF 14159 BC H
46 JC GROENEWALD NDHS 2 386130 1495.854 ZA 17 TRPF 11942 RC H
47 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 474582 1971.129 ZA 17 TRPF 1589 BB H
48 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 573738 1266.437 ZA 18 TRPF 14333 BB H
49 PEET DU PLESSIS PPR 1 499157 1241.259 ZA 18 TRPF 13367 BB H
50 I & J LOFTS PPR 1 779585 1169.424 ZA 16 TRPF 21476 BB H
51 ANDREW FRAZER AHS 1 800470 1139.972 ZA 18 GPU 11078 BBWF H
52 A MOREY NDHS 2 286351 1330.729 ZA 17 TRPF 11918 BCH H
53 JJ LOFTS PPR 1 455165 1278.619 ZA 18 TRPF 5479 LC H
54 DIRK GROBLER AHS 1 375417 1420.241 ZA 18 GPU 2797 BCWF H
55 GYSLOUWTRPF AHS 1 370154 1420.756 ZA 18 TRPF 22030 BB C
56 BOSHOFF FAMILY PPR 1 506931 1242.871 ZA 16 TRPF 101 BB C
57 D KRUGER SWHS 2 695176 1856.684 ZA 17 TRPF 8287 BB H
58 CHARLES CARLSON SRRPC 2 267332 1605.277 ZA 18 TRPF 5518 BPD H
59 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266900 1623.150 ZA 16 TRPF 2311 BB H
60 M ABRAHAMS SWHS 2 376178 1451.546 ZA 18 TRPF 13934 BBPD H
61 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 551132 1092.036 ZA 17 TRPF 3628 BB C
62 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 802823 1388.527 ZA 16 TRPF 20161 BB H
63 GYSLOUWTRPF AHS 1 385401 1438.684 ZA 18 TRPF 22130 BB C
64 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 501724 1107.762 ZA 18 TRPF 10538 BBP H
65 I & J LOFTS PPR 1 667753 1243.437 ZA 18 TRPF 6904 BB H
66 CORRIE NAUDE AHS 1 800375 1409.817 ZA 17 GPU 1597 BBP C
67 D KRUGER SWHS 2 620239 1401.142 ZA 18 TRPF 13861 BB H
68 S&S LOFTS PPR 1 359308 1457.640 ZA 17 TRPF 14205 BBWF H
69 AWIE MORTON PPR 1 684208 1849.626 ZA 18 TRPF 18258 BB H
70 BRADBURY LOFTS ERPC 1 648516 953.179 ZA 18 TRPF 4424 BB C
71 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1388.360 ZA 18 TRPF 14397 BB C
72 GP GOOSEN ERPC 1 621266 1419.176 ZA 17 TRPF 10987 BB H
73 GYSLOUWTRPF AHS 1 689901 1233.839 ZA 18 TRPF 816 BB H
74 JC GROENEWALD NDHS 2 281262 1357.334 ZA 18 TRPF 1409 BB C
75 JOHAN HAMILTON AHS 1 573862 1249.517 ZA 17 TRPF 19660 BCWF H
76 JOHAN HAMILTON AHS 1 389666 1379.350 ZA 17 TRPF 19665 BB C
77 A MOREY NDHS 2 714103 1171.525 ZA 18 TRPF 16631 BCH H
78 GYSLOUWTRPF AHS 1 497822 1099.592 ZA 17 TRPF 759 BB C
79 JOHAN HAMILTON AHS 1 460282 1275.373 ZA 17 TRPF 4173 BCP H
80 JOHAN HAMILTON AHS 1 622559 1383.106 ZA 18 TRPF 14370 BB H
81 JJ LOFTS PPR 1 470049 1918.450 ZA 18 TRPF 18145 LC H
82 GYSLOUWTRPF AHS 1 647942 984.217 ZA 18 TRPF 10778 BB C
83 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 366245 1480.477 ZA 17 TRPF 20949 BBWF H
84 HARRY POTGIETER PPR 1 447478 1968.809 ZA 16 TRPF 21523 CHQ C
85 AWIE MORTON PPR 1 559488 1249.415 ZA 18 TRPF 11276 BB H
86 DS PAINTER NDHS 2 518119 1234.351 ZA 18 TRPF 3547 BB C
87 GYSLOUWTRPF AHS 1 262812 1328.004 ZA 17 TRPF 12786 BB H
88 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 453304 1275.117 ZA 18 TRPF 22014 BB H
89 STEWART G NDHS 2 394534 1420.037 ZA 18 TRPF 16135 BC H
90 CORRIE NAUDE AHS 1 371360 1410.139 ZA 17 GPU 1597 BBP C
91 BRADBURY LOFTS ERPC 1 505436 1240.489 ZA 17 TRPF 9825 BB C
92 I & J LOFTS PPR 1 673929 1849.265 ZA 18 TRPF 6864 SLAT C
93 GYSLOUWTRPF AHS 1 262832 1590.351 ZA 18 TRPF 10772 BB C
94 COOMBE & PARTNERS PPR 1 262064 1605.290 ZA 17 TRPF 10267 LC C
95 D KRUGER SWHS 2 371718 1446.469 ZA 18 TRPF 11435 BB C
96 PEET DU PLESSIS PPR 1 541368 1088.282 ZA 17 TRPF 3441 BBAR C
97 CORRIE NAUDE AHS 1 800375 1388.417 ZA 18 GPU 3775 BB H
98 PETER DE COCK ERPC 1 388632 1438.314 ZA 18 GPU 12967 BC H
99 BOSHOFF FAMILY PPR 1 800895 1164.616 ZA 17 TRPF 18239 BBWF H
100 ANDREW FRAZER AHS 1 690835 1210.567 ZA 17 TRPF 10957 BBAR H