TRPF 2019 Race Results

Position Fancier Club Division Distance Velocity Pigeon Colour Sex
301 GYSLOUWTRPF AHS 1 370156 1395.848 ZA 18 TRPF 10811 BB H
302 LJ LOFTS PPR 1 252938 1515.353 ZA 18 TRPF 14112 BB H
303 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266900 1552.045 ZA 14 TRPF 24108 DC H
304 BOSHOFF FAMILY PPR 1 371809 1456.433 ZA 17 TRPF 3046 CHQ H
305 FAREED KATHRADA SWHS 2 260339 1297.229 ZA 18 TRPF 18432 MLY C
306 A MOREY NDHS 2 286351 1284.276 ZA 17 TRPF 11961 BCH H
307 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 373956 1394.837 ZA 18 GPU 14565 BB C
308 A MOREY NDHS 2 286351 1296.389 ZA 18 TRPF 13780 GRZ H
309 GP GOOSEN ERPC 1 265586 1515.069 ZA 18 TRPF 4481 BB H
310 AWIE MORTON PPR 1 251539 1551.752 ZA 17 TRPF 14445 BB H
311 JOHAN HAMILTON AHS 1 374079 1456.317 ZA 17 TRPF 4175 BC C
312 BOSHOFF FAMILY PPR 1 264561 1284.040 ZA 17 TRPF 14472 CHWF H
313 GYSLOUWTRPF AHS 1 370156 1394.709 ZA 18 TRPF 14143 BB C
314 C P VOS PPR 1 266031 1283.306 ZA 16 TRPF 2188 BBWF C
315 CHARLES CARLSON SRRPC 2 267332 1515.059 ZA 18 TRPF 5557 BPD H
316 AWIE MORTON PPR 1 251539 1551.593 ZA 17 TRPF 3082 DCHQ H
317 S&S LOFTS PPR 1 343835 1456.313 ZA 15 PRO 716 BBAR H
318 A CACHALIA NDHS 2 275757 1295.344 ZA 18 TRPF 16302 BB H
319 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 366245 1394.069 ZA 18 TRPF 18381 RC C
320 A MOREY NDHS 2 286370 1513.582 ZA 18 TRPF 13772 GRZ C
321 M ABRAHAMS SWHS 2 270271 1551.410 ZA 17 TRPF 3492 CH H
322 S&S LOFTS PPR 1 343835 1456.313 ZA 17 TRPF 14205 BBWF H
323 JJ LOFTS PPR 1 262051 1293.874 ZA 18 TRPF 18146 LCWF C
324 A MOREY NDHS 2 286351 1283.029 ZA 17 TRPF 578 BB H
325 CORRIE NAUDE AHS 1 264189 1293.776 ZA 18 GPU 3073 BB H
326 D KRUGER SWHS 2 371718 1393.073 ZA 18 TRPF 1986 MLY C
327 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 259774 1513.247 ZA 18 TRPF 18383 MLY H
328 HARRY WILLSON ERPC 1 268219 1551.297 ZA 17 GPU 1413 BB H
329 DIRK GROBLER AHS 1 375419 1456.147 ZA 16 TRPF 2939 BB H
330 JOHAN HAMILTON AHS 1 267006 1282.244 ZA 16 TRPF 16658 BC H
331 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266880 1281.845 ZA 17 TRPF 3622 BB H
332 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 366245 1392.127 ZA 18 TRPF 18386 RCWF H
333 SAMUELLOFTS1 AHS 1 261413 1512.077 ZA 18 TRPF 13181 BB C
334 S&S LOFTS PPR 1 236624 1551.296 ZA 16 TRPF 22510 BCHQ H
335 CORRIE NAUDE AHS 1 371362 1456.131 ZA 17 GPU 1672 BB H
336 HARRY WILLSON ERPC 1 268199 1292.111 ZA 18 TRPF 10650 BB C
337 BRADBURY LOFTS ERPC 1 263304 1281.709 ZA 17 TRPF 9831 RED H
338 CHARLES WILLIAMS ERPC 1 376625 1391.728 ZA 18 GPU 12023 BB H
339 CHARLES WILLIAMS ERPC 1 269156 1290.298 ZA 18 GPU 12034 GRIZ H
340 JOHAN HAMILTON AHS 1 267026 1511.324 ZA 18 TRPF 14394 BB H
341 HARRY WILLSON ERPC 1 268219 1550.699 ZA 17 TRPD 916 BB H
342 JOHAN HAMILTON AHS 1 374079 1456.128 ZA 16 TRPF 16642 BB C
343 CHARLES WILLIAMS ERPC 1 269156 1290.194 ZA 18 GPU 12021 RED H
344 MJ LOFTS NDHS 2 398365 1391.506 ZA 18 TRPF 16280 BB H
345 JJ ROSSOUW ERPC 1 270842 1281.703 ZA 17 TRPF 18346 BCHQ H
346 A CACHALIA NDHS 2 275776 1511.253 ZA 18 TRPF 11646 GRIZ H
347 CORRIE NAUDE AHS 1 264209 1550.370 ZA 16 GPU 12920 BB H
348 JJ LOFTS PPR 1 369508 1455.812 ZA 17 TRPF 14281 RED H
349 A MOREY NDHS 2 286351 1290.159 ZA 18 TRPF 16393 BCH H
350 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266880 1281.640 ZA 17 TRPF 1588 BB H
351 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 373956 1391.032 ZA 18 TRPF 10583 BB C
352 PEET DU PLESSIS PPR 1 255327 1510.185 ZA 18 TRPF 13301 BB H
353 A MOREY NDHS 2 286370 1550.319 ZA 16 TRPF 3533 BB C
354 CHARLES WILLIAMS ERPC 1 376625 1455.742 ZA 17 TRPF 1217 BB C
355 GRANVILLE KRIEL SRRPC 2 269343 1281.474 ZA 16 TRPF 17248 BB H
356 BENEKE LOFTS AHS 1 373817 1390.510 ZA 18 TRPF 791 BB C
357 KADER & ROLAND AHS 1 261403 1290.137 ZA 18 TRPF 10862 BB C
358 A MOREY NDHS 2 286370 1508.665 ZA 18 TRPF 16601 BCH C
359 A MOREY NDHS 2 286370 1549.340 ZA 17 TRPF 11975 BB C
360 BOSHOFF FAMILY PPR 1 371809 1455.673 ZA 16 TRPF 101 BB C
361 KADER & ROLAND AHS 1 368801 1455.026 ZA 17 TRPF 1876 BB H
362 PETER DE COCK ERPC 1 373241 1389.925 ZA 18 GPU 12953 BBWF C
363 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266880 1289.484 ZA 18 TRPF 14359 BC H
364 A CACHALIA NDHS 2 275757 1280.507 ZA 17 TRPF 9169 BC H
365 DIRK GROBLER AHS 1 268210 1508.491 ZA 18 TRPF 4615 BB H
366 JC GROENEWALD NDHS 2 281281 1548.905 ZA 17 TRPF 12284 BC C
367 FERRIS LOFTS ERPC 1 258700 1508.455 ZA 18 GPU 13159 BBWF H
368 BENEKE LOFTS AHS 1 266750 1548.319 ZA 17 TRPF 3743 DC H
369 ROSENEATH LOFTS PPR 1 369287 1454.649 ZA 17 TRPF 10850 BC H
370 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266880 1280.308 ZA 15 TRPF 390 BB H
371 PETER DE COCK ERPC 1 373241 1388.977 ZA 18 GPU 12999 BB H
372 CHARLES WILLIAMS ERPC 1 269156 1288.959 ZA 18 GPU 12945 BBP H
373 CHARLES CARLSON SRRPC 2 267332 1507.796 ZA 18 TRPF 5571 BB H
374 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266900 1547.845 ZA 17 TRPF 3628 BB C
375 FAREED KATHRADA SWHS 2 366720 1454.170 ZA 16 TRPF 3688 BB H
376 JOHAN HAMILTON AHS 1 267006 1280.297 ZA 15 TRPF 16757 BB C
377 KADER & ROLAND AHS 1 368801 1388.382 ZA 18 TRPF 10908 CH H
378 JC GROENEWALD NDHS 2 281262 1288.322 ZA 18 TRPF 16061 BC H
379 D KRUGER SWHS 2 265165 1507.192 ZA 18 TRPF 17000 MLY C
380 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266900 1547.695 ZA 15 TRPF 307 BC H
381 FAREED KATHRADA SWHS 2 366720 1453.978 ZA 17 TRPF 8385 BB H
382 BRYAN MARSHALL ERPC 1 260522 1280.101 ZA 16 TRPF 7038 CHEQ C
383 M ABRAHAMS SWHS 2 376178 1388.248 ZA 18 TRPF 13924 BB H
384 JC GROENEWALD NDHS 2 281262 1288.126 ZA 18 TRPF 16068 BB C
385 PETER DE COCK ERPC 1 266016 1286.662 ZA 18 GPU 12944 MEAL C
386 M ABRAHAMS SWHS 2 270271 1506.739 ZA 18 TRPF 13913 CH H
387 S VENTER SRRPC 2 269862 1547.669 ZA 16 TRPF 19895 BB H
388 DIRK ROSSLEE AHS 1 374895 1453.736 ZA 16 TRPF 18865 BBWF C
389 JJ ROSSOUW ERPC 1 270842 1279.784 ZA 15 TRPF 19402 BBAR H
390 HEINEL LOFTS ERPC 1 370403 1388.229 ZA 18 TRPF 4144 BC H
391 M ABRAHAMS SWHS 2 376178 1387.992 ZA 18 TRPF 18056 CH H
392 D KRUGER SWHS 2 265146 1286.475 ZA 18 TRPF 18409 BB C
393 A MOREY NDHS 2 286351 1279.494 ZA 17 TRPF 11934 GRZ H
394 D KRUGER SWHS 2 265165 1506.336 ZA 18 TRPF 18409 BB C
395 JOHAN HAMILTON AHS 1 267026 1546.481 ZA 17 TRPF 3723 BB C
396 DIRK GROBLER AHS 1 375419 1453.516 ZA 16 TRPF 18846 BBWF H
397 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 366245 1387.731 ZA 18 TRPF 18397 RC C
398 D KRUGER SWHS 2 265146 1285.643 ZA 18 TRPF 22186 BBPD C
399 BOSHOFF FAMILY PPR 1 264581 1505.951 ZA 18 TRPF 13540 BB H
400 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 259774 1546.427 ZA 16 TRPF 10563 BB H