TRPF 2019 Race Results

Position Fancier Club Division Distance Velocity Pigeon Colour Sex
101 ROSENEATH LOFTS PPR 1 369287 1426.185 ZA 18 TRPF 6609 BB C
102 GYSLOUWTRPF AHS 1 262812 1318.896 ZA 18 TRPF 813 BBWF C
103 GP GOOSEN ERPC 1 265586 1537.286 ZA 18 TRPF 5033 BB C
104 PETERSEN/SON SRRPC 2 268664 1572.359 ZA 17 TRPF 20246 BB H
105 COOMBE & PARTNERS PPR 1 369503 1425.734 ZA 18 TRPF 13329 BB H
106 PETER DE COCK ERPC 1 266016 1317.570 ZA 18 GPU 12911 BB H
107 BENEKE LOFTS AHS 1 373817 1470.751 ZA 17 TRPF 19709 BB H
108 A MOREY NDHS 2 286351 1302.581 ZA 17 TRPF 11980 BCH H
109 DIRK GROBLER AHS 1 268190 1315.730 ZA 18 TRPF 656 BB C
110 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 373956 1470.433 ZA 17 TRPF 1587 BB H
111 STEWART G NDHS 2 289030 1301.642 ZA 17 TRPF 12120 BB H
112 GP GOOSEN ERPC 1 265586 1535.952 ZA 18 TRPF 5058 BB H
113 AWIE MORTON PPR 1 251539 1572.283 ZA 17 TRPF 3088 BB C
114 D KRUGER SWHS 2 371718 1425.392 ZA 18 TRPF 18406 BB H
115 DIRK GROBLER AHS 1 268190 1315.515 ZA 18 TRPF 22136 BB C
116 A MOREY NDHS 2 391284 1469.521 ZA 17 TRPF 11980 BCH H
117 A CACHALIA NDHS 2 275757 1299.617 ZA 17 TRPF 22301 BB H
118 GP GOOSEN ERPC 1 265586 1534.473 ZA 18 TRPF 5271 BB H
119 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266900 1572.158 ZA 17 TRPF 1586 BB H
120 GYSLOUWTRPF AHS 1 370156 1425.321 ZA 18 TRPF 10816 BB C
121 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 373956 1469.182 ZA 17 TRPF 1579 BB H
122 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 259754 1299.205 ZA 17 TRPF 20949 BBWF H
123 BOSHOFF FAMILY PPR 1 264581 1533.296 ZA 18 TRPF 13543 CHQ C
124 HARRY WILLSON ERPC 1 268219 1570.677 ZA 16 TRPF 9025 BB H
125 BOSHOFF FAMILY PPR 1 371809 1424.801 ZA 18 GPU 11213 CWF H
126 DIRK GROBLER AHS 1 268190 1315.408 ZA 18 TRPF 672 BB H
127 PETER DE COCK ERPC 1 266016 1313.882 ZA 18 GPU 12999 BB H
128 JOHAN HAMILTON AHS 1 374079 1468.994 ZA 15 TRPF 9111 BB C
129 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 259754 1299.205 ZA 17 TRPF 20296 BB H
130 BOSHOFF FAMILY PPR 1 264581 1532.261 ZA 18 TRPF 6510 CHQ C
131 GP GOOSEN ERPC 1 265586 1569.532 ZA 17 TRPF 10993 BC C
132 BOSHOFF FAMILY PPR 1 371809 1424.711 ZA 18 TRPF 13542 CWF C
133 A MOREY NDHS 2 286351 1313.737 ZA 18 TRPF 16655 BB H
134 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 373956 1468.797 ZA 17 TRPF 1589 BB H
135 A MOREY NDHS 2 286351 1299.036 ZA 17 TRPF 11921 BB H
136 CM MORTON PPR 1 251533 1532.011 ZA 18 TRPF 13580 BB H
137 A CACHALIA NDHS 2 275776 1568.258 ZA 17 TRPF 12336 RC C
138 BRADBURY LOFTS ERPC 1 370781 1423.169 ZA 18 TRPF 18096 RED H
139 A MOREY NDHS 2 391284 1468.785 ZA 17 TRPF 574 GRZ C
140 A MOREY NDHS 2 286351 1299.036 ZA 17 TRPF 579 BCH H
141 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266900 1531.708 ZA 18 GPU 14565 BB C
142 RORY CARROLL PPR 1 261720 1567.809 ZA 17 TRPF 18435 BB C
143 D KRUGER SWHS 2 371718 1421.485 ZA 18 TRPF 16991 BB H
144 KADER & ROLAND AHS 1 261403 1313.585 ZA 18 NRHU 2728 BB H
145 A MOREY NDHS 2 286370 1530.707 ZA 18 TRPF 16662 BB C
146 RORY CARROLL PPR 1 261720 1567.183 ZA 14 GRPA 13410 BB H
147 BRADBURY LOFTS ERPC 1 370781 1421.169 ZA 18 TRPF 5001 BC H
148 BRADBURY LOFTS ERPC 1 263304 1313.465 ZA 18 TRPF 5007 BBP C
149 BOSHOFF FAMILY PPR 1 371809 1468.513 ZA 16 TRPF 20812 CHQ C
150 OTTO BROS NDHS 2 272739 1298.861 ZA 16 TRPF 8831 BB H
151 PEET DU PLESSIS PPR 1 255308 1312.954 ZA 18 TRPF 18132 BB C
152 A MOREY NDHS 2 391284 1467.958 ZA 17 TRPF 566 BC H
153 GYSLOUWTRPF AHS 1 262812 1298.478 ZA 17 TRPF 1820 BB H
154 M ABRAHAMS SWHS 2 270271 1530.632 ZA 18 TRPF 13931 BBWF H
155 BRADBURY LOFTS ERPC 1 263324 1566.022 ZA 17 TRPF 9825 BB C
156 JOHAN HAMILTON AHS 1 374079 1414.556 ZA 18 TRPF 14394 BB H
157 BOSHOFF FAMILY PPR 1 371809 1467.644 ZA 16 TRPF 103 BB H
158 S&S LOFTS PPR 1 236605 1298.242 ZA 16 TRPF 21213 BCHQ C
159 BRADBURY LOFTS ERPC 1 263324 1530.377 ZA 18 TRPF 18072 BB H
160 JOHAN HAMILTON AHS 1 267026 1564.757 ZA 16 TRPF 16642 BB C
161 JOHAN HAMILTON AHS 1 374079 1414.021 ZA 18 TRPF 14376 BC C
162 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266880 1312.526 ZA 18 TRPF 10537 BB C
163 D KRUGER SWHS 2 265165 1529.506 ZA 18 TRPF 11435 BB C
164 M ABRAHAMS SWHS 2 270271 1564.733 ZA 17 TRPF 18971 BB H
165 HARRY WILLSON ERPC 1 375396 1413.299 ZA 18 TRPF 4694 BB H
166 A MOREY NDHS 2 286351 1312.031 ZA 18 TRPF 16651 GRZ H
167 DIRK GROBLER AHS 1 375419 1467.436 ZA 15 GPU 10799 BB H
168 DIRK GROBLER AHS 1 268190 1298.006 ZA 16 TRPF 2939 BB H
169 JC GROENEWALD NDHS 2 281262 1311.043 ZA 18 TRPF 16086 BB H
170 D KRUGER SWHS 2 371718 1467.406 ZA 17 TRPF 14687 MLY H
171 HARRY WILLSON ERPC 1 268199 1297.634 ZA 17 TRPD 4948 BB H
172 S&S LOFTS PPR 1 236624 1529.405 ZA 18 TRPF 13444 BC H
173 JOHAN HAMILTON AHS 1 267026 1564.604 ZA 17 TRPF 3717 BB C
174 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 373956 1412.308 ZA 18 TRPF 10525 BB C
175 CORRIE NAUDE AHS 1 371362 1466.578 ZA 16 GPU 12923 BB C
176 D KRUGER SWHS 2 265146 1295.591 ZA 17 TRPF 14687 MLY H
177 CORRIE NAUDE AHS 1 264209 1529.134 ZA 18 GPU 3188 BC H
178 STEWART G NDHS 2 289049 1564.541 ZA 17 TRPF 17236 BC C
179 DIRK GROBLER AHS 1 375419 1410.731 ZA 18 TRPF 671 BB H
180 JOHAN HAMILTON AHS 1 267006 1310.995 ZA 18 TRPF 14393 BB C
181 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266880 1294.592 ZA 17 TRPF 3628 BB C
182 BOSHOFF FAMILY PPR 1 264581 1528.867 ZA 18 TRPF 6635 RED H
183 A MOREY NDHS 2 286370 1564.292 ZA 17 TRPF 575 GRZ C
184 JJ ROSSOUW ERPC 1 378257 1409.578 ZA 18 TRPF 6561 BB H
185 JC GROENEWALD NDHS 2 281262 1309.923 ZA 18 TRPF 11630 BC H
186 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 373956 1465.631 ZA 17 TRPF 3634 BB C
187 C P VOS PPR 1 266031 1309.842 ZA 18 TRPF 6385 BB C
188 BRADBURY LOFTS ERPC 1 370781 1465.062 ZA 17 TRPF 9825 BB C
189 BRYAN MARSHALL ERPC 1 260522 1294.518 ZA 16 TRPF 7082 SCHA C
190 BRADBURY LOFTS ERPC 1 370781 1408.839 ZA 18 TRPF 18100 BB C
191 CORRIE NAUDE AHS 1 264209 1528.102 ZA 18 GPU 3051 BB C
192 M ABRAHAMS SWHS 2 270271 1563.677 ZA 17 TRPF 873 CH H
193 BENEKE LOFTS AHS 1 266730 1309.531 ZA 18 TRPF 13973 BB C
194 COOMBE & PARTNERS PPR 1 369503 1464.151 ZA 16 TRPF 20965 BB H
195 GP GOOSEN ERPC 1 265566 1294.504 ZA 18 TRPF 5054 BB H
196 CORRIE NAUDE AHS 1 264209 1527.808 ZA 18 GPU 3073 BB H
197 AWIE MORTON PPR 1 251539 1563.164 ZA 17 TRPF 3571 CHEQ C
198 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 366245 1408.184 ZA 18 TRPF 18395 MLY H
199 CM MORTON PPR 1 359616 1462.450 ZA 18 TRPF 13217 BB H
200 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 259754 1294.135 ZA 17 TRPF 462 RCPD H