TRPF 2019 Race Results

Position Fancier Club Division Distance Velocity Pigeon Colour Sex
501 STEWART G NDHS 2 289049 1578.352 ZA 17 TRPF 17234 BC C
502 PETER DE COCK ERPC 1 373241 1429.313 ZA 18 GPU 11165 BC H
503 BENEKE LOFTS AHS 1 550969 1067.253 ZA 16 PWF 1178 BB H
504 JJ LOFTS PPR 1 384605 1417.468 ZA 18 TRPF 5479 LC H
505 BRADBURY LOFTS ERPC 1 800127 1374.053 ZA 18 TRPF 4424 BB C
506 A MOREY NDHS 2 519678 1075.901 ZA 18 TRPF 13777 BCWF H
507 I & J LOFTS PPR 1 667753 1207.753 ZA 17 TRPF 19342 CH H
508 CM MORTON PPR 1 684215 1832.957 ZA 18 TRPF 18266 BB H
509 HARRY WILLSON ERPC 1 390819 1434.550 ZA 17 TRPD 4948 BB H
510 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 802823 1361.872 ZA 16 TRPF 20229 BB C
511 DIRK GROBLER AHS 1 623883 1355.383 ZA 18 TRPF 677 BC H
512 JC GROENEWALD NDHS 2 404338 1366.391 ZA 18 TRPF 16041 BC H
513 DIRK GROBLER AHS 1 653258 866.198 ZA 17 TRPF 1509 BBP H
514 BRADBURY LOFTS ERPC 1 690322 1194.949 ZA 17 TRPF 9824 BB H
515 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266880 1322.826 ZA 18 TRPF 10525 BB C
516 BOSHOFF FAMILY PPR 1 620268 1394.264 ZA 17 TRPF 18234 CHQ C
517 I & J LOFTS PPR 1 524267 1041.386 ZA 18 TRPF 6847 CH H
518 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 565961 1233.701 ZA 17 TRPF 12913 MLY H
519 I & J LOFTS PPR 1 673929 1833.168 ZA 16 TRPF 21494 BB C
520 CORRIE NAUDE AHS 1 506647 1218.391 ZA 14 TRPF 24575 BC H
521 JP LOFTS SRRPC 2 261124 1548.947 ZA 18 TRPF 17966 CPD H
522 BOSHOFF FAMILY PPR 1 264581 1574.050 ZA 16 TRPF 20812 CHQ C
523 HEINEL LOFTS ERPC 1 370403 1428.655 ZA 18 TRPF 4145 BB H
524 DIRK ROSSLEE AHS 1 551662 1065.875 ZA 17 TRPF 1290 BBP H
525 JJ LOFTS PPR 1 384605 1416.858 ZA 18 TRPF 6257 PD C
526 GYSLOUWTRPF AHS 1 799370 1372.505 ZA 17 GPU 1284 SK H
527 BRADBURY LOFTS ERPC 1 498399 1075.680 ZA 18 TRPF 4424 BB C
528 S VENTER SRRPC 2 697148 1206.905 ZA 17 TRPF 15465 CH H
529 PAUL & MADELEINE GOOSEN ERPC 1 698172 1830.550 ZA 17 TRPF 21880 BB C
530 HARRY WILLSON ERPC 1 390819 1434.287 ZA 17 GPU 1413 BB H
531 HARRY WILLSON ERPC 1 804371 1358.735 ZA 17 TRPF 10738 CH H
532 BENEKE LOFTS AHS 1 622295 1353.355 ZA 18 TRPF 13979 BBWF H
533 RORY CARROLL PPR 1 384313 1363.778 ZA 18 TRPF 6121 BB H
534 BOSHOFF FAMILY PPR 1 649635 865.921 ZA 16 TRPF 20822 CHQ H
535 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 694077 1193.188 ZA 16 TRPF 2290 BB H
536 JOHAN HAMILTON AHS 1 267006 1321.921 ZA 18 GPU 2956 BB C
537 JOHAN HAMILTON AHS 1 622559 1393.114 ZA 16 TRPF 318 BB H
538 DS PAINTER NDHS 2 560240 1039.888 ZA 18 TRPF 16449 BB H
539 AWIE MORTON PPR 1 559488 1233.349 ZA 17 TRPF 3569 BB H
540 CHARLES CARLSON SRRPC 2 694766 1150.655 ZA 18 TRPF 5521 BBWF H
541 M ABRAHAMS SWHS 2 393182 1367.563 ZA 17 TRPF 3492 CH H
542 BRADBURY LOFTS ERPC 1 456402 1255.810 ZA 17 TRPF 9804 BC C
543 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 474582 1905.314 ZA 18 GPU 14565 BB C
544 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 373956 1473.911 ZA 17 TRPF 4166 BB H
545 CORRIE NAUDE AHS 1 471966 1948.928 ZA 16 TRPF 4661 BB C
546 CHARLES CARLSON SRRPC 2 510492 1213.579 ZA 18 TRPF 5547 CH C
547 ANDREW FRAZER AHS 1 498841 1086.470 ZA 17 TRPF 353 BBAR H
548 S&S LOFTS PPR 1 621617 927.787 ZA 18 TRPF 22066 BB H
549 COOMBE & PARTNERS PPR 1 569329 1224.627 ZA 18 TRPF 6647 BB H
550 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 802823 1080.104 ZA 14 TRPF 24108 DC H
551 HARRY WILLSON ERPC 1 268199 1310.740 ZA 17 TRPD 1785 BB H
552 ANDREW FRAZER AHS 1 456914 1242.787 ZA 18 GPU 14395 MILI H
553 GYSLOUWTRPF AHS 1 799370 1099.672 ZA 16 GPU 12784 BBP C
554 D KRUGER SWHS 2 371716 1394.369 ZA 18 TRPF 17000 MLY C
555 JOHAN HAMILTON AHS 1 374077 1402.790 ZA 16 TRPF 20077 BCWF C
556 MJ LOFTS NDHS 2 526790 1075.667 ZA 18 TRPF 16230 BC H
557 S&S LOFTS PPR 1 663882 1205.450 ZA 18 TRPF 5397 BB H
558 I & J LOFTS PPR 1 673929 1830.017 ZA 17 TRPF 19571 BB C
559 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 389540 1433.188 ZA 17 TRPF 3616 BB H
560 GYSLOUWTRPF AHS 1 799370 1358.048 ZA 18 TRPF 10778 BB C
561 AWIE MORTON PPR 1 607927 1352.753 ZA 18 TRPF 13573 BB C
562 PETER DE COCK ERPC 1 388632 1363.708 ZA 18 GPU 12950 BB H
563 COOMBE & PARTNERS PPR 1 647243 857.770 ZA 16 TRPF 20965 BB H
564 JOHAN HAMILTON AHS 1 694203 1192.584 ZA 18 GPU 15108 BC H
565 M ABRAHAMS SWHS 2 270252 1320.922 ZA 18 TRPF 18056 CH H
566 DIRK GROBLER AHS 1 623883 1390.113 ZA 17 GPU 1701 BBWF H
567 GYSLOUWTRPF AHS 1 546779 1039.865 ZA 18 TRPF 10845 BB H
568 KADER & ROLAND AHS 1 568622 1232.695 ZA 17 GPU 14007 PENC C
569 BOSHOFF FAMILY PPR 1 691688 1150.062 ZA 18 TRPF 6522 PD C
570 BRADBURY LOFTS ERPC 1 385848 1367.050 ZA 17 TRPF 9822 BC C
571 HARRY WILLSON ERPC 1 461412 1253.383 ZA 17 TRPF 10727 BB H
572 CHARLES CARLSON SRRPC 2 474476 1904.763 ZA 18 TRPF 3393 BB H
573 RORY CARROLL PPR 1 368979 1472.283 ZA 17 TRPF 4322 BC C
574 OTTO BROS NDHS 2 478216 1948.060 ZA 17 TRPF 19256 BBWF H
575 BRADBURY LOFTS ERPC 1 505436 1212.032 ZA 18 TRPF 10694 BC H
576 ANDREW FRAZER AHS 1 498841 1086.470 ZA 17 TRPF 389 BBWF H
577 CM MORTON PPR 1 637055 926.244 ZA 18 TRPF 22073 BB C
578 DIRK GROBLER AHS 1 575218 1224.562 ZA 18 TRPF 688 BB C
579 DIRK ROSSLEE AHS 1 803921 1060.734 ZA 17 TRPF 1291 BB C
580 PETER DE COCK ERPC 1 802282 1098.966 ZA 16 TRPF 12197 BBWF H
581 A MOREY NDHS 2 286351 1308.035 ZA 17 TRPF 571 GRZ H
582 DS PAINTER NDHS 2 468136 1242.729 ZA 18 TRPF 16430 BB H
583 D KRUGER SWHS 2 371716 1394.021 ZA 18 TRPF 18405 BB C
584 BENEKE LOFTS AHS 1 373815 1402.765 ZA 15 WYNL 175 BCP C
585 WL NEL & FAMILIE NDHS 2 701275 1832.200 ZA 17 TRPF 13136 BB H
586 M ABRAHAMS SWHS 2 513837 1217.321 ZA 17 TRPF 18994 BB H
587 M ABRAHAMS SWHS 2 270271 1545.953 ZA 18 TRPF 18056 CH H
588 GYSLOUWTRPF AHS 1 262832 1573.844 ZA 18 TRPF 10804 CH C
589 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 366245 1427.300 ZA 18 TRPF 1978 BC H
590 I & J LOFTS PPR 1 524267 1064.792 ZA 17 TRPF 19361 CH H
591 STEWART G NDHS 2 412003 1415.819 ZA 18 TRPF 16148 GRIZ C
592 PETER DE COCK ERPC 1 802282 1371.031 ZA 17 TRPF 11814 BB H
593 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 573738 1232.564 ZA 17 TRPF 1555 BC H
594 JC GROENEWALD NDHS 2 709030 1149.560 ZA 18 TRPF 16098 BBP C
595 AWIE MORTON PPR 1 373873 1366.496 ZA 17 TRPF 14445 BB H
596 JOHAN HAMILTON AHS 1 460282 1253.093 ZA 17 TRPF 19669 BB H
597 M ABRAHAMS SWHS 2 477004 1903.774 ZA 18 TRPF 18056 CH H
598 BENEKE LOFTS AHS 1 373817 1471.619 ZA 17 TRPF 12697 DC H
599 D KRUGER SWHS 2 472437 1947.924 ZA 18 TRPF 17000 MLY C
600 S&S LOFTS PPR 1 479472 1207.030 ZA 18 TRPF 5397 BB H