TRPF 2020 Race Results

Position Fancier Club Division Distance Velocity Pigeon Colour Sex
1 GYS LOUW AHS 1 262838 1416.151 ZA 18 TRPF 10765 BB H
2 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 309857 1048.940 ZA 17 TRPF 3699 BC H
3 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 221642 1446.900 ZA 19 TRPF 4833 BBWF H
4 GYS LOUW AHS 1 262838 1318.584 ZA 18 TRPF 10715 CH C
5 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 474735 1286.138 ZA 19 TRPF 9005 BB H
6 JJ LOFTS PPR 1 305222 1021.100 ZA 19 TRPF 016 PD H
7 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 309844 1454.788 ZA 19 TRPF 5065 BBWF C
8 JJ LOFTS PPR 1 470210 1214.910 ZA 18 TRPF 6261 LC H
9 GYS LOUW AHS 1 694149 1317.463 ZA 19 TRPF 9804 BB H
10 OTTO BROS NDHS 2 559863 1530.015 ZA 19 TRPF 1611 BB H
11 GYS LOUW AHS 1 262838 1241.948 ZA 18 TRPF 10703 CH H
12 AP MOREY NDHS 2 436675 1281.323 ZA 18 TRPF 16653 GRZ H
13 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 622442 1862.483 ZA 18 TRPF 10573 BC H
14 MARK ERASMUS ERPC 1 487808 1277.369 ZA 19 PRPC 9589 DC H
15 JC GROENEWALD NDHS 2 235236 1389.873 ZA 18 TRPF 3180 BC H
16 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 460264 1610.909 ZA 19 TRPF 4842 BBWF H
17 WL NEL & FAMIELIE NDHS 2 468454 1630.835 ZA 18 TRPF 16583 BBWF H
18 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 474741 1226.618 ZA 19 TRPF 4842 BBWF H
19 CORRIE NAUDE AHS 1 307200 1453.175 ZA 16 GPU 12992 BB H
20 GYS LOUW AHS 1 262838 1328.806 ZA 19 GPU 5245 CH C
21 SAMUELLOFTS1 AHS 1 545205 1572.859 ZA 18 TRPF 13181 BB C
22 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 622442 1851.587 ZA 19 TRPF 2016 BB C
23 R FRAZER AHS 1 271396 1157.421 ZA 19 GPU 6061 BBAE H
24 BENEKE LOFTS AHS 1 266754 1282.473 ZA 18 GPU 14544 BCWF C
25 BENEKE LOFTS AHS 1 418393 1292.534 ZA 18 TRPF 10399 BBWF H
26 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 418539 1290.990 ZA 19 TRPF 9005 BB H
27 AP MOREY NDHS 2 240353 1425.724 ZA 17 TRPF 11914 BB H
28 WL NEL & FAMIELIE NDHS 2 274384 1314.098 ZA 18 TRPF 16583 BBWF H
29 PETER DE COCK ERPC 1 371434 1138.378 ZA 19 TRPF 4919 BB H
30 DIRK GROBLER AHS 1 510573 1240.660 ZA 19 TRPF 2673 BB H
31 D KRUGER SWHS 2 369844 1175.851 ZA 18 TRPF 16991 BB C
32 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 411042 1290.422 ZA 19 TRPF 18406 BB C
33 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 309844 1454.788 ZA 19 TRPF 5065 BBWF C
34 BRADBURY & FREEMAN LOFTS ERPC 1 505488 1223.543 ZA 19 TRPF 9530 DC C
35 GYS LOUW AHS 1 497949 1200.552 ZA 18 TRPF 10762 BBWF H
36 BENEKE LOFTS AHS 1 573897 1060.090 ZA 17 TRPF 19749 BB H
37 DIRK ROSSLEE AHS 1 267685 1294.973 ZA 19 TRPF 4386 BBP H
38 DIRK GROBLER AHS 1 268215 1147.526 ZA 19 TRPF 9769 BB C
39 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266905 1441.293 ZA 19 TRPF 9088 BBWF C
40 HARRY POTGIETER PPR 1 671845 1312.621 ZA 19 TRPF 370 CHQ H
41 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 566260 1068.381 ZA 19 TRPF 16894 BB C
42 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 501851 1211.516 ZA 19 TRPF 4842 BBWF H
43 DIRK ROSSLEE AHS 1 267685 1316.305 ZA 19 GPU 5735 BB C
44 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 474735 1285.963 ZA 16 TRPF 2300 BB C
45 PEET DUPLESSIS PPR 1 297613 1020.665 ZA 19 TRPF 747 BB H
46 GYS LOUW AHS 1 305912 1453.723 ZA 19 TRPF 2598 CH H
47 PETER DE COCK ERPC 1 473996 1206.816 ZA 18 GPU 12967 BC H
48 MARK ERASMUS ERPC 1 710588 1312.610 ZA 19 TRPF 4382 DC C
49 JC GROENEWALD NDHS 2 235236 1388.369 ZA 17 TRPF 11942 RC H
50 PRINSLOO EN VERMEULE PPR 1 550130 1528.918 ZA 19 TRPF 786 BBP H
51 WL NEL & FAMIELIE NDHS 2 424603 1279.704 ZA 18 TRPF 1836 BB H
52 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 622442 1862.298 ZA 18 TRPF 11400 BB H
53 R FRAZER AHS 1 271396 1280.673 ZA 19 GPU 5547 BBAR H
54 GYS LOUW AHS 1 262838 1147.429 ZA 19 TRPF 9889 BB C
55 ANDREW FRAZER AHS 1 471906 1275.416 ZA 19 TRPF 4225 CHEK H
56 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 460264 1610.815 ZA 19 TRPF 4833 BBWF H
57 AP MOREY NDHS 2 480389 1625.683 ZA 18 TRPF 13783 BCH H
58 AP MOREY B TEAM NDHS 2 492390 1223.178 ZA 19 TRPF 1475 BB H
59 JC GROENEWALD NDHS 2 323095 1451.889 ZA 18 TRPF 2573 BB C
60 DIRK GROBLER AHS 1 268215 1320.606 ZA 19 TRPF 4894 BBWF H
61 WL NEL & FAMIELIE NDHS 2 561121 1565.324 ZA 18 TRPF 16583 BBWF H
62 DIRK GROBLER AHS 1 268215 1241.162 ZA 19 TRPF 8067 BB H
63 MARK ERASMUS ERPC 1 635499 1849.353 ZA 19 GPU 15907 DC C
64 I&J LOFTS PPR 1 393256 1285.503 ZA 17 TRPF 19343 BBWF H
65 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 418539 1290.725 ZA 19 TRPF 5065 BBWF C
66 AP MOREY C NDHS 2 240353 1424.175 ZA 18 TRPF 16668 BB C
67 CORRIE NAUDE AHS 1 369550 1138.007 ZA 19 TRPF 2336 BC H
68 DIRK GROBLER AHS 1 268215 1294.162 ZA 19 TRPF 2693 BB C
69 JACQUES SMIT PPR 1 496879 1238.088 ZA 19 TRPF 9359 BB C
70 CORRIE NAUDE AHS 1 369550 1168.597 ZA 18 GPU 3796 BBP H
71 CHARLES CARLSON AHS 1 418568 1276.837 ZA 19 TRPF 6250 BB C
72 GYS LOUW AHS 1 305912 1453.723 ZA 19 TRPF 2598 CH H
73 CHARLES CARLSON AHS 1 510544 1221.542 ZA 18 TRPF 5558 BBWF C
74 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 501851 1198.974 ZA 18 TRPF 11400 BB H
75 QP LOFTS AHS 1 576546 1059.697 ZA 18 GPU 2616 BC C
76 DIRK GROBLER AHS 1 268215 1281.691 ZA 19 TRPF 2693 BB C
77 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 266905 1441.163 ZA 19 TRPF 9021 BB C
78 I&J LOFTS PPR 1 673907 1309.620 ZA 17 TRPF 19374 CH H
79 DIRK GROBLER AHS 1 575514 1044.995 ZA 19 GPU 5567 BB H
80 ANDREW FRAZER AHS 1 263812 1149.674 ZA 19 TRPF 8729 BBAR H
81 JOHAN HAMILTON AHS 1 501975 1209.821 ZA 18 GPU 2908 BB H
82 HIGHLANDER LOFTS SWHS 2 259777 1414.006 ZA 19 TRPF 16894 BB C
83 ANDREW FRAZER AHS 1 306936 1048.444 ZA 19 TRPF 6951 BBAR H
84 MARK ERASMUS ERPC 1 234760 1444.515 ZA 19 GPU 6809 DC H
85 M ABRAHAMS SWHS 2 312628 1020.349 ZA 19 TRPF 4115 BCWF H
86 GYS LOUW AHS 1 305912 1453.607 ZA 19 TRPF 9876 BB H
87 DIRK ROSSLEE AHS 1 475649 1203.412 ZA 17 TRPF 10700 BB H
88 KITCHENBRAND V RENSB AHS 1 697730 1297.819 ZA 18 TRPF 10592 BB H
89 GYS LOUW AHS 1 262838 1319.025 ZA 18 GPU 7415 BB C
90 BENEKE LOFTS AHS 1 266754 1238.606 ZA 19 TRPF 2793 BB H
91 JOHAN HAMILTON AHS 1 551257 1528.156 ZA 19 TRPF 2414 BB C
92 DIRK GROBLER AHS 1 419942 1268.962 ZA 18 GPU 11246 BB H
93 SAMUELLOFTS1 AHS 1 617299 1859.615 ZA 18 TRPF 13180 BB H
94 PRINSLOO EN VERMEULE PPR 1 473945 1274.563 ZA 18 GPU 2852 BBP H
95 BOSHOFF FAMMILY PPR 1 457874 1609.459 ZA 19 TRPF 4880 BB H
96 DIRK GROBLER AHS 1 461494 1615.027 ZA 17 TRPF 1504 BB H
97 SAMUELLOFTS1 AHS 1 469563 1216.169 ZA 19 TRPF 8292 BB H
98 AP MOREY NDHS 2 328229 1450.310 ZA 18 TRPF 16651 GRZ H
99 DIRK GROBLER AHS 1 268215 1293.954 ZA 19 TRPF 9741 BBP H
100 I&J LOFTS PPR 1 524266 1549.789 ZA 17 TRPF 19374 CH H