PWDU 2023 Pigeon Averages

Pretoria Wedvlugduiwe Unie Pigeon Averages calculated up to and including WEEK 19.

Position Fancier Pigeon Division Club Wins Top Ten Positions Points Short Middle Long
1 JJ BOSCH ZA 22 CRU 743 1 CRU 0 1 13 1670 589 699 382
2 Alwyn Bester ZA 22 ABL 604 1 CRU 2 4 11 1635 733 702 200
3 Du Preez & Deetlefs ZA 21 CRU 1150 1 CRU 0 2 10 1548 727 530 291
4 Alwyn Bester ZA 22 ABL 608 1 CRU 0 2 11 1485 656 777 52
5 MOUNTAIN LOFTS ZA 20 MOUN 909 1 VSDK 0 3 11 1479 248 939 292
6 BOTHA LOFT 1 ZA 21 CRU 1221 1 CRU 0 0 11 1427 606 570 251
7 Du Preez & Deetlefs ZA 22 J&B 457 1 CRU 1 4 9 1412 659 557 196
8 TEAM WILNIC ZA 21 ZWDK 2469 1 BENT 0 1 9 1366 705 376 285
9 ETIENNE ADRI GROBLER ZA 21 BENZ 159 1 BENT 0 1 11 1362 394 456 512
10 Die Huysers ZA 21 PWDU 2670 1 CRU 0 0 9 1361 429 693 239
11 Du Preez & Deetlefs ZA 22 VIL 3478 1 CRU 0 1 9 1353 448 617 288
12 Du Preez & Deetlefs ZA 21 CRU 1137 1 CRU 0 3 8 1343 147 852 344
13 Alwyn Bester ZA 22 ABL 678 1 CRU 0 3 8 1309 574 536 199
14 BOTHA LOFT 1 ZA 21 CRU 1381 1 CRU 0 3 8 1300 317 636 347
15 Die Huysers ZA 21 PWF 9337 1 CRU 0 1 8 1284 671 327 286
16 JJ BOSCH ZA 22 CRU 806 1 CRU 0 1 8 1283 821 462 0
17 TEAM WILNIC ZA 22 ZWDK 348 1 BENT 0 1 9 1257 276 823 158
18 HERMAN DE JAGER ZA 21 PWDU 3047 1 PTAO 0 1 8 1248 844 404 0
19 Michael Burger ZA 21 BENZ 832 1 BENT 0 2 8 1241 413 661 167
20 ETIENNE ADRI GROBLER ZA 21 BENZ 1356 1 BENT 0 1 10 1240 359 590 291
21 ETIENNE ADRI GROBLER ZA 20 PWDU 10255 1 BENT 0 1 10 1229 273 384 572
22 Alwyn Bester ZA 22 VIL 2761 1 CRU 0 2 8 1221 106 918 197
23 Du Preez & Deetlefs ZA 21 PWDU 2677 1 CRU 0 1 8 1220 619 363 238
24 VIC EN HERMAN ZA 21 PWDU 3183 1 PTAO 0 0 8 1203 987 216 0
25 Du Preez & Deetlefs ZA 21 CRU 1112 1 CRU 1 1 8 1198 149 739 310
26 Alwyn Bester ZA 22 CRU 1332 1 CRU 0 1 9 1195 106 958 131
27 COETZER LOFTS A ZA 22 PWDU 3173 1 JAK 0 0 10 1193 471 722 0
28 Burger-Vennoot 2 ZA 21 BENZ 1476 1 BENT 0 0 9 1183 640 543 0
29 GP HARMSE + FAM ZA 21 PWDU 5086 1 JAK 0 1 9 1178 510 503 165
30 BOTHA LOFT 1 ZA 21 CRU 1259 1 CRU 0 0 9 1176 548 488 140
31 JJ BOSCH ZA 22 CRU 752 1 CRU 0 2 9 1175 444 456 275
32 ETIENNE ADRI GROBLER ZA 20 PWDU 10249 1 BENT 0 0 9 1167 349 522 296
33 MOUNTAIN LOFTS ZA 21 MOUN 31 1 VSDK 1 2 7 1166 283 699 184
34 ETIENNE ADRI GROBLER ZA 21 BENZ 1357 1 BENT 0 0 11 1152 119 679 354
35 Du Preez & Deetlefs ZA 21 PWDU 2684 1 CRU 0 2 7 1149 179 672 298
36 MOUNTAIN LOFTS ZA 21 VIL 1817 1 VSDK 1 1 8 1136 114 814 208
37 D+T STRYDOM ZA 22 BENZ 53 1 VSDK 0 0 7 1124 170 774 180
38 NICO MULLER ZA 22 BENZ 1518 1 BENT 0 1 8 1115 421 694 0
39 Michael Burger ZA 21 BENZ 1694 1 BENT 0 1 9 1113 419 415 279
40 ETIENNE ADRI GROBLER ZA 20 PWDU 10244 1 BENT 0 2 8 1107 269 511 327
41 Vankoewer Lofts ZA 22 PWDU 2470 1 VSDK 0 0 8 1107 258 712 137
42 Du Preez & Deetlefs ZA 21 CRU 1129 1 CRU 0 0 8 1093 296 374 423
43 HT LOFTS ZA 21 CRU 1021 1 CRU 0 1 9 1079 249 381 449
44 Anton Jonck ZA 21 PWDU 1080 1 CRU 0 0 9 1078 652 420 6
45 Du Preez & Deetlefs ZA 22 CRU 1372 1 CRU 0 1 9 1069 402 408 259
46 ETIENNE ADRI GROBLER ZA 20 PWDU 10289 1 BENT 0 0 9 1064 209 468 387
47 Alwyn Bester ZA 22 ABL 605 1 CRU 0 1 8 1064 674 294 96
48 MOUNTAIN LOFTS ZA 21 VIL 1818 1 VSDK 0 1 9 1062 220 584 258
49 BOTHA LOFT 1 ZA 21 CRU 1240 1 CRU 0 2 7 1054 199 364 491
50 ETIENNE ADRI GROBLER ZA 22 BENZ 2133 1 BENT 0 2 8 1050 152 417 481
51 BOTHA LOFT 1 ZA 20 PWDU 8950 1 CRU 0 1 9 1049 124 399 526
52 NICO MULLER ZA 22 BENZ 2522 1 BENT 0 1 7 1041 725 170 146
53 VIC EN HERMAN ZA 21 PWDU 2630 1 PTAO 0 1 7 1038 696 83 259
54 TEAM WILNIC ZA 21 ZWDK 2969 1 BENT 0 0 7 1033 572 461 0
55 Du Preez & Deetlefs ZA 22 J&B 460 1 CRU 0 1 7 1032 771 261 0
56 Du Preez & Deetlefs ZA 21 PWDU 2678 1 CRU 1 3 6 1029 594 435 0
57 D+T STRYDOM ZA 21 PWDU 3859 1 VSDK 0 2 9 1024 22 643 359
58 Alwyn Bester ZA 22 ABL 643 1 CRU 1 4 7 1021 524 497 0
59 Die Huysers ZA 22 HHH 102 1 CRU 1 1 7 1020 331 575 114
60 Du Preez & Deetlefs ZA 21 CRU 1116 1 CRU 0 0 7 1015 313 342 360
61 MM HOKKE ZA 22 PWDU 134 1 PROT 0 2 7 1014 73 772 169
62 HEIN LEE ZA 22 PWDU 1383 1 PTAO 0 0 8 1012 140 689 183
63 DC ELLIS EN SEUN ZA 21 PWDU 3968 1 VSDK 0 1 7 1008 195 527 286
64 DC ELLIS EN SEUN ZA 21 PWDU 3988 1 VSDK 0 2 8 1006 264 622 120
65 MOUNTAIN LOFTS ZA 20 MOUN 908 1 VSDK 0 1 7 981 297 684 0
66 VIC EN HERMAN ZA 21 JJJ 062 1 PTAO 0 0 7 975 532 443 0
67 BOTES LOFTS ZA 21 PWDU 2704 1 VSDK 0 0 9 967 422 424 121
68 P & P Maas ZA 21 CRU 1161 1 CRU 1 2 7 960 437 220 303
69 BOTHA LOFT 1 ZA 21 PWDU 1793 1 CRU 0 0 7 957 396 266 295
70 MOUNTAIN LOFTS ZA 21 MOUN 79 1 VSDK 0 0 8 953 427 342 184
71 Du Preez & Deetlefs ZA 22 VIL 3440 1 CRU 0 2 6 951 135 548 268
72 B-BREYTENBACH LOFTS ZA 21 GRPF 5604 1 VSDK 0 1 7 950 410 540 0
73 D+T STRYDOM ZA 22 CYRI 5736 1 VSDK 0 2 6 949 0 458 491
74 TEAM WILNIC ZA 21 ZWDK 2470 1 BENT 0 1 7 948 313 388 247
75 COETZER LOFTS A ZA 22 PWDU 3243 1 JAK 0 1 8 947 504 443 0
76 Michael Burger ZA 22 BENZ 597 1 BENT 0 0 7 946 167 515 264
77 Du Preez & Deetlefs ZA 22 J&B 413 1 CRU 0 0 7 941 612 329 0
78 PAUL EN STEFAN ZA 22 PWDU 2501 1 BENT 0 0 7 940 567 270 103
79 JJ BOSCH ZA 22 CRU 729 1 CRU 0 0 9 932 298 354 280
80 TEAM WILNIC ZA 22 ZWDK 313 1 BENT 0 0 7 932 431 501 0
81 BOTHA LOFT 1 ZA 21 CRU 1208 1 CRU 0 1 8 923 318 266 339
82 Du Preez & Deetlefs ZA 22 J&B 422 1 CRU 0 0 7 919 561 358 0
83 CHRIS CARELSEN ZA 22 VIL 2646 1 VSDK 0 2 5 914 566 348 0
84 A, VISSER & CARSTENS ZA 21 PWDU 4846 1 BENT 0 2 6 912 626 286 0
85 CHRIS CARELSEN ZA 21 VIL 1279 1 VSDK 0 1 7 911 264 647 0
86 FANIE RUAN FERDIE ZA 21 CRU 1351 1 JAK 0 1 7 908 612 276 20
87 HT LOFTS ZA 22 CRU 1321 1 CRU 0 1 6 905 0 660 245
88 Du Preez & Deetlefs ZA 21 CRU 1148 1 CRU 0 0 7 905 377 440 88
89 Alwyn Bester ZA 22 ABL 626 1 CRU 1 3 6 903 561 342 0
90 MOUNTAIN LOFTS ZA 20 MOUN 919 1 VSDK 0 0 7 902 489 245 168
91 JJ BOSCH ZA 22 CRU 738 1 CRU 0 0 7 902 604 240 58
92 VIC EN HERMAN ZA 22 PWDU 1314 1 PTAO 0 0 6 902 728 174 0
93 HENDRIK & CHRIS ZA 22 JWDK 423 1 JAK 0 2 5 901 901 0 0
94 KINGS & GYS LOUW ZA 21 CRU 1820 1 JAK 0 1 8 894 723 171 0
95 MOUNTAIN LOFTS ZA 21 MOUN 11 1 VSDK 0 0 6 890 142 345 403
96 COETZER LOFTS A ZA 22 PWDU 3225 1 JAK 0 0 8 887 466 421 0
97 DC ELLIS EN SEUN ZA 22 PWDU 1418 1 VSDK 0 0 8 881 486 254 141
98 HT LOFTS ZA 22 HTL 72 1 CRU 0 2 5 878 0 715 163
99 Du Preez & Deetlefs ZA 21 CRU 1687 1 CRU 0 1 6 869 72 275 522
100 Alwyn Bester ZA 22 CRU 1331 1 CRU 0 1 7 867 165 545 157