PRO PIGEON RACING R30K RACE Pigeon Averages

Pro Pigeon Racing Club R30K Pigeon Averages calculated up to and including WEEK 3.

Position Fancier Pigeon Wins Top Ten Positions Points
1 BOSHOFF FAMILY.. ZA 22 GPU 5016 0 3 3 75
2 GYS LOUW. ZA 22 GPU 5059 0 2 3 65
3 CHRIS PRINSLOO.. ZA 22 GPU 5079 1 2 2 59
4 CHRIS PRINSLOO.. ZA 22 GPU 5119 1 1 3 58
5 NINJA LOFTS 2 ZA 22 GPU 5068 0 2 2 48
6 BOSHOFF FAMILY ZA 22 GPU 5016 0 2 2 47
7 GYS LOUW ZA 22 GPU 5059 0 1 2 43
8 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5007 0 1 3 43
9 GYS LOUW ZA 22 GPU 5058 0 1 2 42
10 MARK ERASMUS ZA 22 GPU 5008 0 1 2 42
11 MARK ERASMUS ZA 22 GPU 5007 0 1 2 40
12 J FAUL- DJ SCHOLTZ.. ZA 22 GPU 5064 0 1 2 36
13 WELGEDAAN. ZA 22 GPU 5109 0 0 2 33
14 FRED VAN HEERDEN ZA 22 GPU 5044 0 1 2 32
15 WELGEDAAN. ZA 22 GPU 5113 0 1 2 32
16 CM MORTON. ZA 22 GPU 5084 0 0 2 31
17 FRED VAN HEERDEN ZA 22 GPU 5073 0 0 2 31
18 CHRIS PRINSLOO ZA 22 GPU 5079 1 1 1 30
19 CM MORTON ZA 22 GPU 5035 0 1 2 30
20 FRED VAN HEERDEN ZA 22 GPU 5045 1 1 1 30
21 CHRIS PRINSLOO ZA 22 GPU 5080 0 1 2 29
22 DIRK GROBLER TRPF ZA 22 GPU 5086 0 0 2 29
23 PETER & FELICIA DE COCK.. ZA 22 GPU 5030 0 1 1 29
24 WELGEDAAN. ZA 22 GPU 5114 0 0 2 29
25 CHRIS PRINSLOO ZA 22 GPU 5119 0 0 2 28
26 WILLSON LENIN ST. ZA 22 GPU 5107 0 1 1 28
27 CM MORTON.. ZA 22 GPU 5031 0 1 2 27
28 NINJA LOFTS 2 ZA 22 GPU 5041 0 1 2 27
29 WELGEDAAN. ZA 22 GPU 5022 0 1 1 27
30 FRED VAN HEERDEN ZA 22 GPU 5039 0 1 1 26
31 BRADBURY-FREEMAN ZA 22 GPU 5115 0 1 1 25
32 GYS LOUW. ZA 22 GPU 5056 0 1 1 24
33 NINJA LOFTS 2 ZA 22 GPU 5050 0 0 2 24
34 WELGEDAAN ZA 22 GPU 5021 0 1 1 24
35 CHRIS PRINSLOO ZA 22 GPU 5085 0 1 1 23
36 CHRIS PRINSLOO.. ZA 22 GPU 5118 0 1 1 23
37 WELGEDAAN ZA 22 GPU 5113 0 1 1 23
38 CM MORTON.. ZA 22 GPU 5082 0 0 2 22
39 DD ROSSLEE. ZA 22 GPU 5088 0 0 2 22
40 VAN LOON HOKKE ZA 22 GPU 5098 0 0 2 22
41 CHRIS PRINSLOO.. ZA 22 GPU 5025 0 0 1 20
42 GYS LOUW ZA 22 GPU 5057 0 0 1 17
43 J V JAARSVELD ZA 22 GPU 5002 0 0 2 17
44 KADER FRANS ZA 22 GPU 5092 0 0 1 16
45 M ABRAHAMS. ZA 22 GPU 5123 0 0 1 16
46 FRED VAN HEERDEN ZA 22 GPU 5074 0 0 1 15
47 HARRY POTGIETER ZA 22 GPU 5015 0 0 1 15
48 FRED VAN HEERDEN ZA 22 GPU 5038 0 0 1 14
49 CM MORTON. ZA 22 GPU 5034 0 0 1 13
50 D KRUGER ZA 22 GPU 5104 0 0 1 13
51 AW MORTON. ZA 22 GPU 5090 0 0 1 12
52 CM MORTON ZA 22 GPU 5084 0 0 1 11
53 HARRY POTGIETER ZA 22 GPU 5013 0 0 1 10
54 J V JAARSVELD ZA 22 GPU 5003 0 0 1 9
55 MARK ERASMUS ZA 22 GPU 5011 0 0 1 9
56 CM MORTON ZA 22 GPU 5032 0 0 1 8
57 FRED VAN HEERDEN ZA 22 GPU 5037 0 0 1 8
58 NINJA LOFTS 2 ZA 22 GPU 5053 0 0 1 8
59 CM MORTON. ZA 22 GPU 5082 0 0 1 7
60 PETER & FELICIA DE COCK ZA 22 GPU 5089 0 0 1 7
61 VAN LOON HOKKE ZA 22 GPU 5100 0 0 2 6
62 BOSHOFF FAMILY ZA 22 GPU 5017 0 0 2 5
63 WILLSON LENIN ST. ZA 22 GPU 5106 0 0 1 5
64 WELGEDAAN ZA 22 GPU 5024 0 0 1 2
65 CM MORTON ZA 22 GPU 5033 0 0 1 1
66 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5009 0 0 1 1
67 WELGEDAAN. ZA 22 GPU 5111 0 0 1 1
68 CM MORTON ZA 22 GPU 5014 0 0 0 0
69 CM MORTON ZA 22 GPU 5019 0 0 0 0
70 CM MORTON ZA 22 GPU 5027 0 0 0 0
71 CM MORTON ZA 22 GPU 5028 0 0 0 0
72 CM MORTON ZA 22 GPU 5034 0 0 0 0
73 CM MORTON ZA 22 GPU 5037 0 0 0 0
74 CM MORTON ZA 22 GPU 5038 0 0 0 0
75 CM MORTON ZA 22 GPU 5039 0 0 0 0
76 CM MORTON ZA 22 GPU 5046 0 0 0 0
77 CM MORTON ZA 22 GPU 5054 0 0 0 0
78 CM MORTON ZA 22 GPU 5061 0 0 0 0
79 CM MORTON ZA 22 GPU 5065 0 0 0 0
80 CM MORTON ZA 22 GPU 5081 0 0 0 0
81 CM MORTON ZA 22 GPU 5083 0 0 0 0
82 CM MORTON ZA 22 GPU 5091 0 0 0 0
83 CM MORTON ZA 22 GPU 5093 0 0 0 0
84 CM MORTON ZA 22 GPU 5096 0 0 0 0
85 CM MORTON ZA 22 GPU 5117 0 0 0 0
86 CM MORTON ZA 22 GPU 5118 0 0 0 0
87 CM MORTON ZA 22 GPU 5120 0 0 0 0
88 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5014 0 0 0 0
89 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5019 0 0 0 0
90 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5027 0 0 0 0
91 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5028 0 0 0 0
92 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5046 0 0 0 0
93 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5054 0 0 0 0
94 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5061 0 0 0 0
95 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5065 0 0 0 0
96 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5081 0 0 0 0
97 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5083 0 0 0 0
98 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5091 0 0 0 0
99 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5093 0 0 0 0
100 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5096 0 0 0 0
101 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5117 0 0 0 0
102 MARK ERASMUS. ZA 22 GPU 5120 0 0 0 0