TRPF 2019 Race Results

Position Fancier Club Distance Velocity Pigeon Colour Sex
1 STEWART G NDHS 289030 1370.350 ZA 18 TRPF 16490 BC H
2 BOSHOFF FAMILY PPR 620268 1420.175 ZA 17 TRPF 3070 CHQ C
3 HARRY WILLSON ERPC 552246 1097.541 ZA 18 TRPF 10635 CH C
4 JOHAN HAMILTON AHS 374079 1478.087 ZA 17 TRPF 4173 BCP H
5 DS PAINTER NDHS 518119 1234.351 ZA 18 TRPF 3547 BB C
6 HIGHLANDER LOFTS SWHS 494192 1091.213 ZA 17 TRPF 20296 BB H
7 JOHAN HAMILTON AHS 389666 1382.940 ZA 17 TRPF 19660 BCWF H
8 HIGHLANDER LOFTS SWHS 466971 1958.772 ZA 17 TRPF 20949 BBWF H
9 DS PAINTER NDHS 380032 1404.406 ZA 17 TRPF 12511 BC H
10 GYSLOUWTRPF AHS 262812 1328.004 ZA 17 TRPF 12786 BB H
11 HARRY POTGIETER PPR 447478 1929.198 ZA 18 TRPF 6059 BBP H
12 A MOREY NDHS 391284 1505.326 ZA 17 TRPF 571 GRZ H
13 KITCHENBRAND V RENSB AHS 474582 1985.561 ZA 15 TRPF 468 BB H
14 GYSLOUWTRPF AHS 505104 1263.444 ZA 18 TRPF 10811 BB H
15 KITCHENBRAND V RENSB AHS 501724 1109.722 ZA 16 TRPF 20135 BC H
16 OTTO BROS NDHS 395863 1368.577 ZA 16 TRPF 8541 BB C
17 HIGHLANDER LOFTS SWHS 453304 1275.117 ZA 18 TRPF 22014 BB H
18 BRADBURY LOFTS ERPC 456402 1287.516 ZA 17 TRPF 9825 BB C
19 CHARLES CARLSON SRRPC 552436 1085.300 ZA 18 87889 CH H
20 HIGHLANDER LOFTS SWHS 382587 1439.740 ZA 17 TRPF 462 RCPD H
21 DIRK GROBLER AHS 375417 1420.241 ZA 18 GPU 2797 BCWF H
22 STEWART G NDHS 289030 1332.343 ZA 16 TRPF 6046 BB C
23 BOSHOFF FAMILY PPR 506931 1242.871 ZA 16 TRPF 101 BB C
24 M ABRAHAMS SWHS 376175 1432.282 ZA 18 TRPF 13932 CH H
25 JOHAN HAMILTON AHS 374077 1422.167 ZA 16 TRPF 2934 BC H
26 GYSLOUWTRPF AHS 455980 1285.960 ZA 18 TRPF 10771 CH H
27 GYSLOUWTRPF AHS 262832 1590.351 ZA 18 TRPF 10772 BB C
28 M ABRAHAMS SWHS 513837 1254.930 ZA 17 TRPF 3481 BB H
29 KITCHENBRAND V RENSB AHS 266900 1623.150 ZA 16 TRPF 2311 BB H
30 STEWART G NDHS 394538 1468.960 ZA 18 TRPF 16490 BC H
31 GYSLOUWTRPF AHS 546779 1099.790 ZA 18 TRPF 10772 BB C
32 STEWART G NDHS 289049 1616.002 ZA 18 TRPF 16113 BB H
33 STEWART G NDHS 289049 1680.680 ZA 17 TRPF 12115 BC H
34 COOMBE & PARTNERS PPR 384597 1441.248 ZA 18 TRPF 13329 BB H
35 CHARLES WILLIAMS ERPC 269156 1338.086 ZA 18 TRPF 11716 BB C
36 D KRUGER SWHS 387946 1421.917 ZA 18 TRPF 13865 BB H
37 D KRUGER SWHS 499649 1105.907 ZA 18 TRPF 18405 BB C
38 HIGHLANDER LOFTS SWHS 614768 1405.559 ZA 17 TRPF 8320 BC H
39 JJ LOFTS PPR 497131 1114.146 ZA 18 TRPF 5479 LC H
40 D KRUGER SWHS 620239 1401.142 ZA 18 TRPF 13861 BB H
41 JOHAN HAMILTON AHS 374079 1440.891 ZA 18 TRPF 14393 BB C
42 JOHAN HAMILTON AHS 389666 1460.610 ZA 17 TRPF 4173 BCP H
43 BOSHOFF FAMILY PPR 620268 1406.966 ZA 18 TRPF 13538 PD H
44 JOHAN HAMILTON AHS 389666 1388.360 ZA 18 TRPF 14397 BB C
45 HIGHLANDER LOFTS SWHS 453304 1253.029 ZA 17 TRPF 20949 BBWF H
46 M ABRAHAMS SWHS 477004 1908.598 ZA 18 TRPF 13935 CH H
47 HIGHLANDER LOFTS SWHS 544957 1057.616 ZA 18 TRPF 13836 MLY H
48 CHARLES CARLSON SRRPC 390145 1389.076 ZA 18 TRPF 5588 BB H
49 C P VOS PPR 550327 1057.744 ZA 18 TRPF 13375 BC C
50 HIGHLANDER LOFTS SWHS 466971 1951.813 ZA 17 TRPF 14048 RC H
51 A MOREY NDHS 530543 1233.294 ZA 17 TRPF 11971 BB H
52 D KRUGER SWHS 387946 1377.150 ZA 18 TRPF 11435 BB C
53 JJ ROSSOUW ERPC 393384 1381.195 ZA 17 TRPF 14259 BCHQ C
54 JOHAN HAMILTON AHS 622559 1383.106 ZA 18 TRPF 14370 BB H
55 BRADBURY LOFTS ERPC 263304 1324.253 ZA 17 TRPF 9803 BC H
56 GYSLOUWTRPF AHS 470722 1926.294 ZA 18 TRPF 10808 BB C
57 JC GROENEWALD NDHS 386130 1495.854 ZA 17 TRPF 11942 RC H
58 KITCHENBRAND V RENSB AHS 474582 1971.129 ZA 17 TRPF 1589 BB H
59 PEET DU PLESSIS PPR 499157 1241.259 ZA 18 TRPF 13367 BB H
60 CORRIE NAUDE AHS 499092 1108.148 ZA 17 GPU 1565 BB H
61 JOHAN HAMILTON AHS 374077 1412.768 ZA 18 TRPF 14376 BC C
62 JC GROENEWALD NDHS 634656 1373.764 ZA 18 TRPF 11626 RC H
63 D KRUGER SWHS 458642 1255.808 ZA 18 TRPF 18404 BB H
64 AWIE MORTON PPR 444340 1276.411 ZA 17 TRPF 3571 CHEQ C
65 STEWART G NDHS 394534 1420.037 ZA 18 TRPF 16135 BC H
66 A MOREY NDHS 286351 1330.729 ZA 17 TRPF 11918 BCH H
67 STEWART G NDHS 482801 1252.022 ZA 17 TRPF 17212 BB C
68 BRADBURY LOFTS ERPC 505436 1240.489 ZA 17 TRPF 9825 BB C
69 GYSLOUWTRPF AHS 370154 1420.756 ZA 18 TRPF 22030 BB C
70 JJ LOFTS PPR 455165 1278.619 ZA 18 TRPF 5479 LC H
71 DIRK ROSSLEE AHS 267679 1582.174 ZA 18 GPU 2745 BB H
72 A MOREY NDHS 286370 1598.046 ZA 17 TRPF 11914 BB C
73 A MOREY NDHS 530543 1225.413 ZA 18 TRPF 16669 BB H
74 COOMBE & PARTNERS PPR 262064 1605.290 ZA 17 TRPF 10267 LC C
75 M ABRAHAMS SWHS 376178 1451.546 ZA 18 TRPF 13934 BBPD H
76 KITCHENBRAND V RENSB AHS 551132 1092.036 ZA 17 TRPF 3628 BB C
77 CHARLES CARLSON SRRPC 267332 1605.277 ZA 18 TRPF 5518 BPD H
78 GYSLOUWTRPF AHS 385401 1438.684 ZA 18 TRPF 22130 BB C
79 A MOREY NDHS 639812 1404.944 ZA 17 TRPF 582 BB C
80 D KRUGER SWHS 472437 1908.320 ZA 18 TRPF 18405 BB C
81 DS PAINTER NDHS 560240 1067.936 ZA 17 TRPF 12507 BC C
82 KITCHENBRAND V RENSB AHS 266880 1331.627 ZA 18 TRPF 10526 BB H
83 M ABRAHAMS SWHS 393182 1367.563 ZA 17 TRPF 3492 CH H
84 KITCHENBRAND V RENSB AHS 501724 1107.762 ZA 18 TRPF 10538 BBP H
85 M ABRAHAMS SWHS 393182 1439.318 ZA 17 TRPF 3492 CH H
86 JC GROENEWALD NDHS 514530 1087.228 ZA 17 TRPF 11949 BB H
87 STEWART G NDHS 412003 1415.819 ZA 18 TRPF 16148 GRIZ C
88 S&S LOFTS PPR 359308 1457.640 ZA 17 TRPF 14205 BBWF H
89 GYSLOUWTRPF AHS 385401 1384.591 ZA 18 TRPF 10765 BB H
90 PETER DE COCK ERPC 373241 1476.137 ZA 17 TRPF 11807 BC C
91 D KRUGER SWHS 550119 1044.493 ZA 18 TRPF 18404 BB H
92 A MOREY NDHS 391280 1403.609 ZA 17 TRPF 11980 BCH H
93 HARRY WILLSON ERPC 375396 1438.207 ZA 18 TRPF 4573 DCH C
94 HIGHLANDER LOFTS SWHS 494192 1082.647 ZA 18 TRPF 11440 RC H
95 JC GROENEWALD NDHS 281262 1357.334 ZA 18 TRPF 1409 BB C
96 GP GOOSEN ERPC 621266 1419.176 ZA 17 TRPF 10987 BB H
97 PETER DE COCK ERPC 373241 1433.155 ZA 18 GPU 12923 BB H
98 MJ LOFTS NDHS 537722 1231.612 ZA 16 TRPF 7073 BB C
99 SAMUELLOFTS1 AHS 368863 1404.035 ZA 18 GPU 11219 BB C
100 D KRUGER SWHS 387946 1361.047 ZA 17 TRPF 14687 MLY H