Noordkaaplandse Posduif Federasie 2018 Pigeon Averages

Noordkaaplandse Posduif Federasie Pigeon Averages calculated up to and including WEEK 20.

Position Fancier Pigeon Club Wins Top Ten Positions Points Short Middle Long
1751 JB CORNELIUS 1 ZA 16 KHS 0391 KHS 0 0 1 14 14 0 0
1752 DIAMOND LOFTS B ZA 17 PPKD 0704 KHS 0 0 1 14 14 0 0
1753 JB CORNELIUS ZA 17 KHS 2422 KHS 0 0 1 14 14 0 0
1754 VICTOR HOKKE ZA 16 NKDPK 1843 DPK 0 0 1 14 14 14 0
1755 P STEGMANN ZA 16 KHS 0985 KHS 0 0 1 14 14 0 0
1756 RD AFRICA LOFTS ZA 17 GWHS 1536 GWHS 0 0 1 14 0 0 14
1757 J HUGO ZA 16 NKDPK 0876 DPK 0 0 1 14 0 14 0
1758 JB CORNELIUS 1 ZA 17 34601 KHS 0 0 2 14 2 12 0
1759 LE ROUX WESSELS ZA 16 NKMR 1244 DPK 0 0 1 14 0 14 0
1760 Dankbaar Hokke ZA 17 NK/MR 2017 MDR 0 0 1 14 0 0 14
1761 ANGUS CALVERT ZA 17 PPK 0036 GWHS 0 0 1 14 14 14 0
1762 ISABELLA LOFTS ZA 17 KHSD 2669 KHS 0 0 1 13 0 0 13
1763 JB CORNELIUS ZA 13 KHS 4028 KHS 0 0 1 13 0 0 13
1764 P MILLS ZA 16 GWHS 1081 KHS 0 0 1 13 0 0 13
1765 Kranskop ZA 17 NKMR 2719 RCHI 0 0 1 13 13 0 0
1766 JOHN & LOUIS B ZA 17 KHS 2065 KHS 0 0 1 13 13 0 0
1767 Wayne Mally ZA 17 74737 GWHS 0 0 1 13 13 0 0
1768 NEIL SNYDERS ZA 17 GWHS 2002 GWHS 0 0 1 13 0 0 13
1769 PJ & DJ ZA 17 KHS 2743 BOSH 0 0 1 13 13 0 0
1770 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHSD 2496 KHS 0 0 1 13 13 13 0
1771 D LIEBENBERG ZA 18 KHS 4010 KHS 0 0 1 13 0 0 13
1772 E TURTON ZA 17 GWHS 2620 KHS 0 0 1 12 12 0 0
1773 P MILLS ZA 16 GWHS 1068 KHS 0 0 1 12 12 12 0
1774 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 3468 DPK 0 0 1 12 0 0 12
1775 Kranskop ZA 14 54643 RCHI 0 0 1 12 0 0 12
1776 DAUGA HOKKE ZA 17 NK/MR 1536 MDR 0 0 1 12 0 12 0
1777 DIAMOND LOFTS A ZA 17 PPK 0253 KHS 0 0 1 12 12 0 0
1778 ISABELLA LOFTS ZA 15 BWK 1939 KHS 0 0 1 12 12 12 0
1779 E TURTON ZA 17 GWHS 2649 KHS 0 0 1 12 12 12 0
1780 M W PRETORIUS ZA 16 NKDPK 1032 DPK 0 0 1 12 0 0 12
1781 BOKHOKKE ZA 15 HPT 3935 HPT 0 0 1 12 0 0 12
1782 RA STEINMANN ZA 17 KHS 1837 KHS 0 0 1 12 0 0 12
1783 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 17 NKDPK 2999 DPK 0 0 1 12 12 0 0
1784 J HUGO ZA 17 NKDPK 2333 DPK 0 0 1 12 12 0 0
1785 Buffalo's Lof ZA 16 NKMR 0741 RCHI 0 0 1 11 0 11 0
1786 JOUBERT & SEUN ZA 16 NKDPK 0094 DPK 0 0 1 11 11 0 0
1787 Springbok Hokke ZA 17 PPK 0103 GWHS 0 0 1 11 11 0 0
1788 URBANUS BOTHA ZA 15 HPT 3591 HPT 0 0 1 11 0 0 11
1789 ANGUS CALVERT ZA 16 15395 GWHS 0 0 1 11 0 11 0
1790 ISABELLA LOFTS ZA 15 BRWK 272 KHS 0 0 1 11 11 0 0
1791 ISABELLA LOFTS ZA 17 SANP 34504 KHS 0 0 1 11 11 0 0
1792 MARAIS HOKKE ZA 16 NKKHS 0331 DPK 0 0 1 11 0 0 11
1793 A L PRETORIUS ZA 17 NKDPK 3552 DPK 0 0 1 11 0 0 11
1794 JB CORNELIUS ZA 17 PPK 0118 KHS 0 0 1 11 11 11 0
1795 R.D Snyders ZA 17 GWHS 2229 GWHS 0 0 1 11 11 0 0
1796 BOK NIEMANN ZA 16 BWK 073 BOSH 0 0 1 11 0 11 0
1797 PIGEON PALACE ZA 17 PPK 0051 GWHS 0 0 1 11 0 0 11
1798 DAUGA HOKKE ZA 17 OP 09243 MDR 0 0 2 11 0 2 9
1799 ROBBIE'S LOFTS ZA 17 NKBL 3372 BL 0 0 2 11 11 6 0
1800 JB CORNELIUS 1 ZA 16 KHS 0337 KHS 0 0 1 11 0 0 11
1801 JNR THOMAS ZA 17 HT 1172 HPT 0 0 1 11 0 0 11
1802 BOK NIEMAND ZA 16 BWK 073 BOSH 0 0 1 11 0 11 0
1803 DAUGA HOKKE ZA 17 NK/MR 1521 MDR 0 0 1 11 0 11 0
1804 M W PRETORIUS ZA 14 NK/DP 4909 DPK 0 0 1 10 0 10 0
1805 RA STEINMANN ZA 18 NK 10583 KHS 0 0 1 10 10 0 0
1806 DANIE SCHOLTZ ZA 17 GPU 02391 HPT 0 0 2 10 10 0 0
1807 FJ Hokke ZA 18 NK 1956 RCHI 0 0 1 10 0 10 0
1808 JNR THOMAS ZA 17 HT 1132 HPT 0 0 1 10 0 0 10
1809 JOUBERT & SEUN ZA 16 NKDPK 0096 DPK 0 0 1 10 0 0 10
1810 DIAMOND LOFTS A ZA 17 PPK 0009 KHS 0 0 1 10 0 10 0
1811 F 1 LOFTS ZA 18 NKDLS 2254 DPK 0 0 1 10 0 0 10
1812 Jomie Hokke ZA 17 NKMR 2914 RCHI 0 0 1 10 0 0 10
1813 P MILLS ZA 17 GWHS 1639 KHS 0 0 1 10 0 0 10
1814 DIAMOND LOFTS A ZA 17 DPK 4188 KHS 0 0 1 10 10 10 0
1815 N POTGIETER ZA 16 NKBL 2559 BL 0 0 1 10 10 0 0
1816 Dankbaar Hokke ZA 15 NK/MR 6053 MDR 0 0 1 10 10 10 0
1817 VICTOR HOKKE ZA 17 NKDPK 3093 DPK 0 0 1 10 10 10 0
1818 DIAMOND PIGEON STUD ZA 17 NKDPK 3179 DPK 0 0 1 10 10 0 0
1819 Kranskop ZA 17 NKMR 1816 RCHI 0 0 1 10 0 0 10
1820 PETRA WIID ZA 16 NKDLS 0439 DLS 0 0 1 10 0 0 10
1821 PIGEON PALACE ZA 16 15314 GWHS 0 0 1 10 10 0 0
1822 E TURTON ZA 18 SANP 3541 KHS 0 0 1 10 0 0 10
1823 Dankbaar Hokke ZA 17 NK/MR 2059 MDR 0 0 1 10 10 0 0
1824 E TURTON ZA 17 GWHS 2677 KHS 0 0 1 9 9 0 0
1825 RD AFRICA LOFTS ZA 17 GWHS 1513 GWHS 0 0 1 9 9 9 0
1826 ISABELLA LOFTS ZA 16 KHSD 1811 KHS 0 0 1 9 9 0 0
1827 KOEN HOKKE KOEN ZA 14 43192 MDR 0 0 1 9 0 9 0
1828 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 17 NKDPK 2876 DPK 0 0 1 9 0 0 9
1829 JNR THOMAS ZA 17 HT 1112 HPT 0 0 1 9 9 0 0
1830 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 18 NK 6402 DPK 0 0 1 9 0 9 0
1831 ANGUS CALVERT ZA 15 GWHS 6624 GWHS 0 0 1 9 9 9 0
1832 JB CORNELIUS ZA 14 KHS 5800 KHS 0 0 1 9 0 0 9
1833 Buffalo's Loft ZA 16 NKMR 0974 RCHI 0 0 2 9 9 0 0
1834 M W PRETORIUS ZA 17 NKDPK 4240 DPK 0 0 1 9 0 0 9
1835 PIGEON PALACE ZA 17 DPK 4145 GWHS 0 0 1 9 9 0 0
1836 Buffalo's Lof ZA 16 NKMR 0974 RCHI 0 0 2 9 9 0 0
1837 FJ Hokke ZA 18 NK 6337 RCHI 0 0 1 9 0 0 9
1838 HOME COMFORT ZA 17 KHS 2250 KHS 0 0 1 9 0 0 9
1839 ISABELLA LOFTS ZA 17 SANP 34582 KHS 0 0 1 9 0 9 0
1840 MARAIS HOKKE ZA 17 NKDPK 3749 DPK 0 0 1 9 0 0 9
1841 CHEETAH HOKKE ZA 16 NKDLS 0879 DLS 0 0 1 9 9 0 0
1842 LE ROUX WESSELS ZA 17 NKDPK 3674 DPK 0 0 1 9 9 0 0
1843 A L PRETORIUS ZA 17 NKDPK 3529 DPK 0 0 2 8 0 0 8
1844 MARAIS HOKKE ZA 16 NKDLS 1052 DPK 0 0 1 8 0 8 0
1845 RA STEINMANN ZA 17 KHS 1825 KHS 0 0 1 8 8 8 0
1846 JOHN & LOUIS A ZA 17 KHSD 2654 KHS 0 0 1 8 0 0 8
1847 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 16 NKDPK 0933 DPK 0 0 1 8 8 0 0
1848 DAUGA HOKKE ZA 17 NK/MR 1539 MDR 0 0 1 8 0 8 0
1849 E TURTON ZA 17 PPK 0081 KHS 0 0 1 8 0 0 8
1850 P MILLS ZA 17 GWHS 1644 KHS 0 0 1 8 8 0 0
1851 R.D Snyders ZA 17 PPK 0049 GWHS 0 0 1 8 8 0 0
1852 HOME COMFORT ZA 16 KHS 1292 KHS 0 0 1 8 8 0 0
1853 PWE VAN AARDT ZA 16 NKDPK 1364 DPK 0 0 1 8 0 8 0
1854 JOHN & LOUIS B ZA 17 KHS 2971 KHS 0 0 1 8 8 0 0
1855 N POTGIETER ZA 17 NKBL 3548 BL 0 0 1 8 8 0 0
1856 BURGER HOKKE BURGER ZA 14 NK/BWK 0986 MDR 0 0 1 8 0 0 8
1857 CHRIS LANGFORD ZA 17 GWHS 1858 GWHS 0 0 1 8 8 0 0
1858 Kranskop ZA 16 NKMR 382 RCHI 0 0 1 8 8 0 0
1859 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 17 NKDPK 2803 DPK 0 0 1 8 0 0 8
1860 P MILLS ZA 17 GWHS 1684 KHS 0 0 1 7 7 0 0
1861 URBANUS BOTHA ZA 16 NK HPT 0229 HPT 0 0 1 7 0 0 7
1862 VERREYNNE HOKKE ZA 16 NKDPK 0595 DPK 0 0 1 7 0 7 0
1863 J HUGO ZA 17 NKDPK 2345 DPK 0 0 1 7 0 7 0
1864 MARAIS HOKKE ZA 17 NKDPK 3735 DPK 0 0 1 7 0 0 7
1865 Jazz Lofts ZA 17 GWHS 2565 GWHS 0 0 1 7 7 0 0
1866 PIGEON PALACE ZA 17 NK/GWHS 2176 GWHS 0 0 1 7 7 0 0
1867 BOKHOKKE ZA 15 HPT 3926 HPT 0 0 1 7 0 0 7
1868 JOUBERT & SEUN ZA 16 NKDPK 0046 DPK 0 0 1 7 0 0 7
1869 HOME COMFORT ZA 17 34375 KHS 0 0 1 7 0 7 0
1870 PWE VAN AARDT ZA 17 PPK 0282 DPK 0 0 1 7 0 0 7
1871 VERREYNNE HOKKE ZA 13 NKDPK 3102 DPK 0 0 1 6 0 6 0
1872 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 17 NKDPK 2851 DPK 0 0 2 6 2 4 0
1873 JOUBERT & SEUN ZA 15 NKDPK 6021 DPK 0 0 1 6 6 0 0
1874 JOUBERT & SEUN ZA 17 NKDPK 2249 DPK 0 0 1 6 0 6 0
1875 P STEGMANN ZA 17 KHS D 2398 KHS 0 0 1 6 0 6 0
1876 WELSYN HOKKE ZA 17 DLS 1299 RCHI 0 0 1 6 0 0 6
1877 UITZICHT HOKKE ZA 17 DPK 4272 KHS 0 0 1 6 0 0 6
1878 DIAMOND PIGEON STUD ZA 17 NKDPK 3178 DPK 0 0 1 6 6 0 0
1879 JOHN & LOUIS B ZA 13 DPK 1417 KHS 0 0 1 6 0 0 6
1880 ROBBIE'S LOFTS ZA 17 NKBL 3378 BL 0 0 1 5 5 5 0
1881 NEIL SNYDERS ZA 17 PPK 0108 GWHS 0 0 1 5 0 5 0
1882 P STEGMANN ZA 17 KHS D 2389 KHS 0 0 1 5 0 5 0
1883 DM BOTHA A SPAN ZA 15 NKHP 4079 HPT 0 0 1 5 0 0 5
1884 RD AFRICA LOFTS ZA 17 GWHS 1527 GWHS 0 0 1 5 5 0 0
1885 RA STEINMANN ZA 16 KHS 0950 KHS 0 0 1 5 0 0 5
1886 DIAMOND LOFTS A ZA 17 PPK 0266 KHS 0 0 1 5 5 0 0
1887 JB CORNELIUS ZA 15 77686 KHS 0 0 1 5 5 5 0
1888 JOHN & LOUIS B ZA 16 KHS 0897 KHS 0 0 1 5 5 0 0
1889 ROBBIE'S LOFTS AC ZA 17 NKBL 3340 BL 0 0 1 5 5 0 0
1890 FJ Hokke ZA 18 NK 4119 RCHI 0 0 1 5 0 0 5
1891 M W PRETORIUS ZA 17 PPK 0292 DPK 0 0 1 5 0 0 5
1892 PIGEON PALACE ZA 16 15316 GWHS 0 0 1 5 0 5 0
1893 RA STEINMANN ZA 18 NK 3908 KHS 0 0 1 5 0 0 5
1894 DIAMOND PIGEON STUD ZA 17 NKDPK 3250 DPK 0 0 1 5 5 0 0
1895 LE ROUX WESSELS ZA 17 NKMR 2189 DPK 0 0 1 5 0 0 5
1896 JOHN & LOUIS B ZA 14 DPK 5147 KHS 0 0 1 4 0 0 4
1897 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2255 MDR 0 0 1 4 4 0 0
1898 P STEGMANN ZA 18 KHS 4467 KHS 0 0 1 4 0 0 4
1899 JOHN & LOUIS B ZA 15 81023 KHS 0 0 1 4 0 0 4
1900 Kranskop ZA 17 NKMR 2707 RCHI 0 0 1 4 0 0 4
1901 VICTOR HOKKE ZA 17 NKDPK 3078 DPK 0 0 1 4 4 4 0
1902 Gman Loft ZA 11 GWHS 0737 GWHS 0 0 1 4 4 0 0
1903 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2264 MDR 0 0 1 4 0 0 4
1904 NICK HARTZENBERG ZA 16 MID 7536 BOSH 0 0 1 4 4 0 0
1905 E TURTON ZA 18 GWHS 4442 KHS 0 0 1 4 0 4 0
1906 J HUGO ZA 17 NKDPK 2336 DPK 0 0 1 3 3 3 0
1907 RA STEINMANN ZA 17 KHS D 2659 KHS 0 0 1 3 0 3 0
1908 ISABELLA LOFTS ZA 16 KHS 0507 KHS 0 0 1 3 0 0 3
1909 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 17 NKDPK 2811 DPK 0 0 1 3 3 0 0
1910 DIAMOND LOFTS A ZA 17 DPK 4182 KHS 0 0 1 3 3 3 0
1911 ISABELLA LOFTS ZA 17 KHS 2543 KHS 0 0 1 3 3 0 0
1912 JOUBERT & SEUN ZA 17 NKDPK 2258 DPK 0 0 1 3 0 0 3
1913 NICK HARTZENBERG ZA 17 MID 7065 BOSH 0 0 1 3 3 0 0
1914 DAUGA HOKKE ZA 17 NK/MR 1508 MDR 0 0 1 3 0 0 3
1915 JAN WIID A ZA 17 NKDLS 1410 DLS 0 0 1 3 0 3 0
1916 Gman Loft ZA 13 1082 GWHS 0 0 1 3 3 0 0
1917 RA STEINMANN ZA 17 KHS D 2219 KHS 0 0 1 3 0 3 0
1918 DANIE SCHOLTZ ZA 17 NOK/ 2929 HPT 0 0 1 3 0 0 3
1919 URBANUS BOTHA ZA 17 NOK DE 1503 HPT 0 0 1 3 0 0 3
1920 DIAMOND LOFTS B ZA 17 PPK 0020 KHS 0 0 1 3 0 3 0
1921 JACKIE SNYMAN ZA 16 NKDLS 0518 DLS 0 0 1 2 0 0 2
1922 J HUGO ZA 17 NKDPK 2341 DPK 0 0 1 2 2 2 0
1923 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1645 HPT 0 0 1 2 0 0 2
1924 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2219 MDR 0 0 1 2 0 2 0
1925 PIGEON PALACE ZA 17 NK/GWHS 2127 GWHS 0 0 1 2 2 2 0
1926 LE ROUX WESSELS ZA 17 NKDPK 4120 DPK 0 0 1 2 0 0 2
1927 ISABELLA LOFTS ZA 15 DPK 7206 KHS 0 0 1 2 0 0 2
1928 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 16 NKDPK 0907 DPK 0 0 1 2 2 0 0
1929 CHEETAH HOKKE ZA 17 NKDLS 1820 DLS 0 0 1 2 2 0 0
1930 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2274 MDR 0 0 1 2 0 0 2
1931 ISABELLA LOFTS ZA 16 KHS 0457 KHS 0 0 1 2 2 0 0
1932 ISABELLA LOFTS ZA 16 KHS 0468 KHS 0 0 1 1 1 1 0
1933 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 18 MID 6730 DPK 0 0 1 1 1 0 0
1934 ANGUS CALVERT ZA 17 GWHS 2319 GWHS 0 0 1 1 0 1 0
1935 Almarno Hokke ZA 15 BFP 4365 RCHI 0 0 1 1 1 0 0
1936 D LIEBENBERG ZA 17 KHS 2999 KHS 0 0 1 1 0 0 1
1937 ANGUS CALVERT ZA 16 /NK 15396 GWHS 0 0 1 1 0 0 1
1938 JOHN & LOUIS B ZA 15 KHS 7629 KHS 0 0 1 1 0 1 0
1939 JB CORNELIUS ZA 17 KHS 2415 KHS 0 0 1 1 1 0 0
1940 JOHN & LOUIS A ZA 17 DPK 4374 KHS 0 0 1 1 0 1 0
1941 Buffalo's Lof ZA 18 NK 2043 RCHI 0 0 1 1 1 0 0
1942 DIAMOND LOFTS A ZA 17 PPKD 0712 KHS 0 0 1 1 0 0 1
1943 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 2509 DPK 0 0 1 1 1 0 0
1944 DAUGA HOKKE ZA 14 NK/MR 5027 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1945 DAUGA HOKKE ZA 16 NK/MR 0533 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1946 DIAMOND LOFTS A ZA 16 GWHS 0406 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1947 DIAMOND LOFTS B ZA 17 PPK 0201 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1948 DIAMOND PIGEON STUD ZA 16 NKDPK 0353 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1949 DIAMOND PIGEON STUD ZA 17 NKDPK 4040 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1950 DM BOTHA A SPAN ZA 16 NKHP 0329 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1951 DM BOTHA A SPAN ZA 17 NKHP 1972 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1952 DM BOTHA B SPAN ZA 15 NKHP 7772 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1953 DM BOTHA B SPAN ZA 17 NKHP 2084 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1954 F 1 LOFTS ZA 17 PPK/D 0523 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1955 FJ Hokke ZA 18 NK 4128 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1956 HENDRIK SNYMAN ZA 14 NKDLS 3055 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1957 HENDRIK SNYMAN ZA 17 NKDLS 1209 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1958 HENDRIK SNYMAN ZA 17 NKDLS 1269 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1959 HENDRIK SNYMAN ZA 17 VPK 0031 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1960 J ESTERHUIZEN ZA 16 KHS 1203 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1961 JACKIE SNYMAN ZA 13 NKDLS 2052 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1962 JACKIE SNYMAN ZA 16 NKDLS 0036 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1963 JACKIE SNYMAN ZA 16 NKDLS 0516 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1964 JACKIE SNYMAN ZA 17 NKDLS 1256 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1965 JACKIE SNYMAN ZA 17 VPK 0028 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1966 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1622 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1967 JAN WIID A ZA 16 NKDLS 0364 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1968 JAN WIID A ZA 16 NKDLS 1472 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1969 JAN WIID A ZA 17 NKDLS 1354 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1970 JAN WIID A ZA 17 NKDLS 1432 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1971 Jazz Lofts ZA 17 GWHS 2553 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1972 JB CORNELIUS ZA 13 KHS 3364 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1973 JB CORNELIUS ZA 17 34612 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1974 JNR THOMAS ZA 17 HT 1176 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1975 Jomie Hokke ZA 13 NKMR 1571 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1976 Jomie Hokke ZA 17 NKMR 2807 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1977 JOUBERT & SEUN ZA 14 NKDPK 3462 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1978 JOUBERT & SEUN ZA 16 NKDPK 0069 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1979 K&W LOFTS ZA 15 NFS 07619 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1980 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/HPT 1697 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1981 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2250 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1982 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2280 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1983 Kranskop ZA 16 NKMR 1101 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1984 Kranskop ZA 17 NKMR 1848 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1985 Kranskop ZA 17 NKMR 1967 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1986 KWATER LOFTS ZA 16 NKBL 2342 BL 0 0 0 0 0 0 0
1987 L A MARTHINUS ZA 15 NKGWH 7370 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1988 LE ROUX WESSELS ZA 17 NKDPK 2118 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1989 M W PRETORIUS ZA 13 NKDPK 2033 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1990 M W PRETORIUS ZA 16 NKDPK 1084 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1991 M W PRETORIUS ZA 18 NK 6108 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1992 MARAIS HOKKE ZA 15 NKGWH 7092 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1993 MARAIS HOKKE ZA 17 NKDPK 3759 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1994 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 16 NKDPK 0919 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1995 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 17 NKDPK 2804 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1996 N POTGIETER ZA 17 NKBL 3516 BL 0 0 0 0 0 0 0
1997 N POTGIETER ZA 17 NKBL 3552 BL 0 0 0 0 0 0 0
1998 NEIL SNYDERS ZA 15 77563 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1999 NICK HARTZENBERG ZA 15 MID 09695 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
2000 NICK HARTZENBERG ZA 17 MID 3927 BOSH 0 0 0 0 0 0 0